Subotičke pijace
Subotica Sajam
PERIOD PUN ZADATAKA
03.04.2013

- Sanitarna inspekcija nam je naložila, da na svim pijacama, na kojima rade zakupci koji moraju imati sanitarnu knjižicu, izgradimo poseban sanitarni čvor za one, koji imaju sanitarnu knjižicu, kako bi smo izbegli eventualne infekcije. Radovi su obavljeni po pijacama, prvo na Mlečnoj pijaci, zatim na Zelencu i na pijaci u Teslinom naselju smo završili izgradnju sanitarnih čvorova, i to adaptacijom odnosno modernizacijom postojećih objekata.  Ove sanitarne čvorove mogu koristiti samo oni, koji budu prikazali i predali sanitarnu knjižicu i nakon obavljena posla ključ treba da vrate i dobiće nazad sanitarnu knjižicu. Na pijaci u Teslinom naselju takođe su u toku pripreme za postavljanje električne instalacije, kojom će se snabdevati strujom električne, elektronske vage (i samo vage!!!).

- Na Mlečnoj pijaci i na Zelencu u toku je ugradnja termometara u rashladne vitrine, pomoću kojih će i prodavci a i organi inspekcije moći veoma jednostavno proveriti funkcionisanje rashladnih uređaja. Ovaj posao će malo potrajati, pošto ih možemo obaviti nakon zatvaranja pijaca odnosno kada su rashladne vitrine prazne, pošto sama ugradnja ne zahteva veće zahvate, ali ipak majstori moraju sačekati da se rashladne vitrine isprazne.

- JKP ove godine ne planira veće investicije, ali želimo da što više udovoljimo standardima kvaliteta, i upravo zbog toga u našem ovogodišnjem programu rada nalazi se izrada planske dokumentaciju za eventualnu izgradnju Mlečne hale na sadašnjoj Mlečnoj pijaci. Želimo poboljšati uslove prodaje na ovoj pijaci, a to se nalazi i među ciljevima kvaliteta JKP „Subotičke pijace", a nova hala bi trebala da zadovolji zahteve HCCP sistema, odnosno propise i standarde u vezi bezbednosti hrane. Ova dokumentacija bi nam poslužila u proceni, koliko novca bi bilo potrebno za realizaciju te ideje.

 

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš