Subotica Sajam
OVERA - BAŽDARENJE MERILA NA PIJACAMA
02.09.2014

U julu je upućeno sledeće Obaveštenje svim zakupcima na pijacama pod upravljanjem JKP „Subotičke pijace:

Ovim putem Vas obaveštavamo, da ste, shodno članovima 5.,17., 19., 20., 21., 39., 40. i 47. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010), članovima 7., 25., 55., 57., 58., i 74. Zakona o trgovini ("Službeni glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013), članovima 19., 21., 148., i 151. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 73/2010), i kao i članu 4. stav 11. Ugovora o zakupu prodajne jedinice koji ste zaključili sa JKP „Subotičke pijace" u obavezi da izvršite usklađivanje Vašeg merila sa propisanim tehničkim i metrološkim zahtevima radi dobijanja Uverenja o odobrenju tipa merila. Takođe Vas podsećamo da ste dužni overiti svoje merilo neophodnim žigom, kako bi izbegli probleme prilikom kontrole merila od strane nadležne institucije - kako Direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije, tako i tržišne inspekcije, i kako biste izbegli visoke kazne koje prilikom pregleda merila može propisati tržišna inspekcija.

 

Obaveštenje je potpisano od strane tehničkog direktora JKP „Subotičke pijace, Jožefa Zonaija

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš