Subotica Sajam
Uspešni i bez podizanja cena usluga
24.02.2016

Iza Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace" je još jedna uspešna poslovna godina. Ostvaren je očekivani finansijski rezultat, dobit će biti oko 2,5 miliona dinara, a izgradnjom i opremanjem Mlečne hale na pijaci „Zelenac" preduzeće je sopstvenim sredstvima ralizovalo i značajnu investiciju.

- Finansijski smo poslovali na nivou 2014. godine, što je u skladu sa našim očekivanjima - kaže Ilinka Vukoja, direktorica JKP „Subotičke pijace". - Dobit je nešto manje nego prošle godine, ali smo veoma zadovoljni  jer je ovakav rezultat ostvaren krajnje racionalnim poslovanjem i nizom ušteda koje se nisu odrazile na kvalitet usluga koje preduzeće pruža svojim korisnicima. Naprotiv, moram da naglasim da cene usluga nismo menjali od 2012. godine i da smo u toku 2015. godine sopstvenim sredstvima uspešno završili  investiciju u izgradnju Mlečne hale na pijaci „Zelenac", vrednu oko 5,5 miliona dinara. Uradili sa to upravo sa ciljem da poboljšamo nivo usluga koje pružamo zakupcima, odnosno prodavcima, ali istovremeno i kupcima na ovoj pijaci.

JKP „Subotičke pijace" su u toku prošle godine uspešno organizovale i deveti Međunarodni i regionalni sajam „SuSajam 2015",  na kome se okupilo oko 200 izlagača iz Mađarske, Hrvatske, Češke, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Crne Gore i Srbije. Listi referenci za predhodnu godinu svakako treba dodati i peti Zimski vašar „Winterfest" sa rekordnim brojem učesnika, koji "Subotičke pijace" organizuju uz podršku lokalne samouprave.

- Iako smo ih organizovali sa manje sredstava u odnosu na planove, i  sajam i zimski vašar su, kako od učesnika tako i od posetilaca, dobili odlične ocene - dodaje Ilinka Vukoja. - Obe manifestacije danas imaju poseban značaj za privredu i turizam grada, pa ćemo ih sa posebnom pažnjom pripremati i ove godine.

U skladu sa programom poslovanja, polovina dobiti preduzeća ide u budžet Grada Subotica, kao osnivača predeuzeća. Druga polovina je rezervisana za nove investicije.

- To je malo sredstava u odnosu na realne potrebe pa ćemo i ove godine nastojati da poslujemo efikasno i racionalno, kako bi iz poslovanja mogli izdvojiti još novca za dalje infrastrukturno uređenje pijaca koje su nam poverene na upravljanje. Bez ozbiljnije finansijske podrške  sa strane, preduzeće se ne može upustiti u ozbiljniju rekonstrukciju centralne i najposećenije Mlečne pijace. Zato i ove godine planiramo da nastavimo da ulažemo u manje pijace i da na njima stvaramo bolje uslove i za prodavce i za kupce.  Za koju pijacu ćemo se oprdeliti ne zavisi samo od nas nego od niza preduslova koji su vezani pravni status prostor na kojima se pijace nalaze, pribavljanje potrebnih dozvola i slično. U svakom slučaju opredeljeni smo da razvijamo pijace i trudićemo se da i ove godine napravimo pomake koji će biti na zadovoljstvo i zakupaca i građana Subotice - naglašava Ilinka Vukoja, direktorica JKP "Subotičke pijace".  

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš