Subotičke pijace
Subotica Sajam
Prodaja mora biti organizovana u skladu sa propisima!
01.10.2016

Već niz godina, naročito pred svaku jesen i zimu, značajan deo poljoprivrednih proizvođača koji svoje proizvode plasiraju i na zelenim pijacama, traga za odgovorom na pitanje da li i pod kojim uslovima mogu prodavati na tezgama svoje prerađene proizvode, prvenstveno zimnicu?

Prema važećim zakonskim propisima prodaja zimnice pripremljene u poljoprivrednim gazdinstvima ili domaćinstvima nije dozvoljena. Da bi poslovali u skladu sa zakonom proizvođači treba da imaju registrovanu zanatsku radnju ili preduzeće, odnosno da zadovolje sve tehničke i ostale preduslove propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu proizvodnju prerađevina biljnog porekla u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane.  

Proizvodi poljoprivrednih gazdinstava su važni za pijace

- U jednom od ovogodišnjih Informatora objavili smo pregled najznačajnijih propisa vezanih za nesmetano i legalno poslovanje na pijacama - kaže Ilinka Vukoja, direktorica JKP "Subotičke pijace". - Naša je obaveza da prodaju na pijacama organizujemo u skladu sa aktulenim zakonskim i podzakonskim aktima, te se nadam se da smo i na taj način pomogli našim korisnicima usluga da razjasne eventualne nedoumice i usklade svoje poslovanje sa propisima.

Direktorica JKP „Subotičke pijace" dodaje da bi za pijačnu delatnost bilo veoma značajno da nadležni državni organi nađu načine i odrede jasan i svima prihvatljiv zakonski okvir za podsticanje proizvodnje i plasmana domaće hrane koja nastaje u poljoprivrednim gazdinstvima.

- Udruženje pijaca Srbije je u razgovorima sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i životne sredine pre oko dve godine pokrenulo ovakvu inicijativu - kaže Ilinka Vukoja, direktorica JKP „Subotičke pijace" i predsednica Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije". - Mi znamo da su pijace, sa oko 20 odsto tržišnog udela u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda, izrazito značajan kanal distribucije za male poljoprivredne proizvođače u Srbiji. Istovremeno smo svesni i činjenice da je reč o ozbiljnoj i osetljivoj oblasti propisa, jer treba uvažiti sve osnovne postulate Zakona o bezbednosti hrane, kako bi krajnji kupci, odnosno potrošači na trpezama imali bezbedan i kvalitetan proizvod. Međutim, i pored toga verujemo da prerađevine biljnog porekla koje se mogu proizvesti u poljoprivrednim gazdinstvima, kao što su pekmezi, kompoti, turšija i druga zimnica, imaju svoje mesto na pijacama i da ovaj problem zaslužuje ozbiljnu pažnju.

Propisi u Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske je na predlog Ministarstva poljoprivrede sredinom 2013. godine donela Pravilnik o dopunskim delanostima na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu (Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu). Cilj ovog pravilnika je da omogući registrovanim poljoprivrednim proizvođačima da imaju dodatne prihode, odnosno da doprinese očuvanju sela i ruralnih sredina. Istovremeno, pravna regulativa ove oblasti omogućuje poljoprivrednicima da konkurišu za sredstva evrospkih fondova koja su namenjena podsticanju stvaranja novih vrednosti u oblasti poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske na bazi ovog pravilnika radi registar poljoprivrednih gazdinstava koja se bave dopunskim delatnostima i uspostavlja sistem praćenja i kontrole njihovog rada.

Pravilnikom je regulisano da registrovana poljoprivredna gazdinstva svoje proizvode mogu prodavati isključivo krajnjem potrošaču. Proizvodi se mogu plasirati kupcima na samom gazdinstvu (u dvorištima, proizvodnim objektima, posebnim prostorijama za prodaju i degustaciju i sl.); na tezgama pijaca na malo, na prostorima izvan pijaca na malo na kojima je dozvoljena ova vrsta prodaje, odnosno na vašarima, sajmovima izložbama i manifestacijama. Dozvoljena je i direktna dostava potrošaču, prodaja iz pokretnih štandova, pa i prodaja putem interneta.

Poljoprivredna gazdisntva koja su registrovala dopunsku delatnost mogu praviti prerađevine isključivo od sirovina koje sami proizvode, moraju obezbediti propisane sanitarne i tehničke uslove za proizvodnju i poštovati princip sledljivosti u skladu sa propisima o bezbednosti hrane. Dopunsku delatnost može registrovati i član porodice vlasnika poljoprivrednog gazdinstva, a pravilnikom je predviđeno da prosečni godišnji prihod od  dopunske delatnosti ne sme biti veći  50% ukupnog godišnjeg prihoda gazdinstva.

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo je dužno i da vodi prilično jednostavnu evidenciju o prodaji svojih proizvoda koja sadrži sledeće podatke: datum prodaje, vrstu proizvoda i  količinu prodatih proizvoda. Ovu evidenciju gazdinstvo treba da čuva najmanje jednu godinu

U praksi to znači da, na primer, registrovani proizvođač voća u Hrvatskoj može u okviru dopunske delatnosti deo svoje proizvodnje preraditi u neki od proizvoda (kompot, pekmez, slatko ...) i te proizvode prodavati i na pijaci.

Propisi u Mađarskoj

Na sličan način ova vrsta proizvodnje uređena je i u susednoj Mađarskoj. Uredbom Ministarstva za poljoprivredu i ruralni razvoj Republike Mađarske iz 2010. godine predviđeno je da takozvani „mali proizvođači" svoje prerađevine krajnjim korisnicima mogu prodavati neposredno iz proizvodnog pogona, na nekoliko pijaca u zemlji, vašarima, manifestacijama i odobrenim privremenim prodajnim mestima unutar svoje regije ili u maloprodajnom, ugostiteljskom objektu koji se nalazi na udaljenosti ne većoj od 40 kilometara vazdušnom linijom od mesta proizvodnje.

Na zahtev kupca, „mali proizvođač" može vršiti dostavu na adresu kupca unutar svoje regije, odnosno do udaljenosti koja nije veća od 40 kilometara vazdušnom linijom od domaćinstva.

Prilikom turističkih poseta domaćinstvu, mali proizvođač može ugostiti turiste domaćim namirnicama u okviru usluge koju im nudi. Istu ovu uslugu može pružiti i na manifestacijama koje se organizuju u naselju u kojem je sedište domaćinstva.

Kao i u drugim zemljama Evropske unije, „mali proizvođač" u Mađarskoj je odgovoran za kvalitet, bezbednost prehrambenog proizvoda koju stavlja u promet, sledljivost i prateću dokumentaciju vezanu za proizvodnju.

U Mađarskoj su „mali proizvođači" limitirani količinima koje mogu preraditi. Primera radi godiišnje smeju proizvesti do 5.200 kilograma kisele zimnice, do 20.000 kilograma osnovnih proizvoda biljnog porekla ili do 5.200 kilogram proizvoda biljnog porekla nakon termičke obrade.

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš