Subotica Sajam
UPOZORENJE OD PORESKE UPRAVE
16.10.2009

JKP „Subotičke pijace” su primile upozorenje upućeno od Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije sledeće sadržine:
„Zakon o trgovini Republike Srbije predviđa da se trgovinom mogu baviti preduzeća i druga pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje te delatnosti. Međutim, kontrolom poslovanja preduzetnika – zakupaca tezgi na robnimpijacama, vršenom od strane Poreske uprave u više gradova Republike, utvrđeno je, da određen broj preduzetnika nakon zaključenja ugovora o zakupu pijačne tezge sa JKP „Pijace” izvrši odjavu samostalne delatnosti i nastavi, ne raskidajući ugovor o zakupu, nelegalno korišćenje tezgi a samimtimi da obavlja promet robe bez obaveze obračunavanja i plaćanja poreza. Zbog toga, upozoravamo zakupodavce tezgi, da svojim nepostupanjem,
tj. neraskidanjem ugovora o zakupu tezgi, kada se za to steknu uslovi, u konkretnim slučajevima prestanak obavljanja samostalne delatnosti zakupaca tezgi, omogućavaju promet robe nabavljene bez plaćenog poreza i od strane neregistrovanih lica, direktno pospešuju nelegalnu trgovinu, a samimtim utiču i na smanjenje prihoda u budžetu Republike.
U cilju sprečavanja prometa ove vrste sugerišemo zakupodavcima tezgi, da vrše pojačanu kontrolu korišćenja tezgi u skladu sa zaključenim ugovorima o zakupu tezgi i pozitivnim propisima. Istovremeno, obaveštavamo zakupodavce tezgi da će Poreska uprava u
narednom periodu otpočeti kontrolu i njihovog poslovanja. Direktor, Dr Dragutin Radosavljević”.

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš