Subotica Sajam
Obavezno svojstvo trgovca
22.12.2016

Svi aktuelni i budući zakupci prodajnih prostora na pijacama kojima upravlja Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace", u skladu sa odredbom člana 11. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013), robu na pijacama mogu prodavati isključivo u svojstvu trgovca.

Svojstvo trgovca za fizička lica, odnosnoproizvođače poljoprivrednih proizvoda.podrazumeva da imaju potvrdu o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, a za pravna lica i preduzetnike, vlasnike samostalnih trgovačkih ili zanatskih radnji, izvod iz Agencije za privredne registreo aktivnom statusu registrovanog poslovnog subjekta.

Prodavci na pijacama imaju i obavezu da koriste odobren i overen uređaj za merenje mase (težine), što dokazuju potvrdom organa nadležnog za kontrolu merila, prema važećem Zakonu o metrologiji.

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš