Subotičke pijace
Subotica Sajam
Paušalni porez samo za mobilne prodajne obejkte
27.01.2017

Preduzetnici koji na pijacama posluju registrovani kao trgovine na malo na tezgama i pijacama (šifra 47.8) imaju obavezu da vode poslovne knjige u skladu sa zakonskim propisima. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana pravo na paušalno oporezivanje imaju samo trgovinske i ugostiteljske radnje koje delatnost obavljaju u pokretnom, odnosno mobilnom objektu.

U skladu sa članom 42 Zako na porezu na dohodak građana, preduzetnik ima pravo da nadležnom poreskom organu podnese zahtev za paušalno oporezivanje. Zahtev se može podneti do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje.

Preduzetnik kome prestaje pravo na paušalno oporezivanje dužan je da vodi poslovne knjige najkasnije od dana kada postane obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, bez utvrđivanja obaveze vođenja poslovnih knjiga rešenjem nadležnog poreskog organa.

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš