Subotica Sajam
NOVI ČLANOVI UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
28.05.2010

Skupština grada Subotice je na 16. sednici održanoj 27. maja.2010. godine donela Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i člana Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace" i to: razrešen je Laslo Antal dužnosti zamenika predsednika Upravnog odbora i Atila Mesaroš, član upravnog odbora JKP. Istim Rešenjem za novog zamenika predsednika Upravnog odbora JKP postavljen je Draško Vojvodić, a za člana Upravnog odbora Tibor Turčanji.
Mandat novoimenovanih traje od 28. maja 2010. godine do isteka mandata Upravnog odbora JKP „Subotičke pijace".
Na istoj sednici Skupština grada Subotice je razrešila predsednika i člana Nadzornog odbora JKP „Subotičke pijace", Gabora Lerinca i Katalin Žoldoš. Za novog predsednika
Nadzornog odbora imenovan je Milan Milojević, a za člana Iren Mačai.
Mandat novoimenovanih traje od 28. maja 2010. godine do isteka mandata Nadzornog odbora JKP „Subotičke pijace".

 

 

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš