Subotica Sajam
VAŠAR VOĆA, POVRĆA I LUBENICA
01.06.2010

Na osnovu odredaba Statuta Grada Subotice, Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu i o vrsti robe koja se prodaje van poslovnih prostorija, gospodin Saša Vučinić, gradonačelnik Grada subotica, doneo je 21. maja 2010. godine Rešenje o proglašenju „Vašara sezonske prodaje voća, povrća i bostana" i to u vremenu od 1. juna do 31. oktobra 2010. godine.
„Vašar sezonske prodaje voća, povrća i bostana" na teritoriji Grada Subotice će se organizovati na lokacijama, koja su utvrđena Planom postavljanja tezgi, boksova i prodajnih mesta na javnim površinama u Subotici za prodaju sezonske robe - jelki, zimnice, voća i povrća. Na nekim lokacijama, na kojima je ranijim rešenjima bila omogućena prodaja robe sezonskog karaktera, od ove godine neće se moći prodavati bilo kakva roba. Naime, shodno planovima na uređenju grada odnosno nekih saobraćajnica jednostavno fizički nije moguće /niti dozvoljeno/ postavljanje boksova za lubenicu, nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje vozila, itd, a te lokacije nisu ni obuhvaćene najnovijim rešenjem. Opremanje lokacija i sprovođenje ovog rešenja izvršiće JKP „Subotičke pijace" u skladu sa odredbama Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu i o vrsti robe koja se prodaje van poslovnih prostorija.
Realizacija postavljanja i korišćenja tezgi, boksova i vozila na javnim površinama u Subotici za sezonsku prodaju voća, povrća i bostana po ovom rešenju poverava se JKP „Subotičke pijace". Nadzor nad sprovođenjem ovog rešenja vršiće Gradska uprava Grada Subotice - Služba za inspekcijsko-nadzorne
poslove.
Direkcija JKP „Subotičke pijace" i ovim putem obaveštava sve zainteresovane prodavce, da prodaja bilo kakve sezonske robe, između ostalog i lubenice, moguća je jedino na za to predviđenim i određenim lokacijama od strane nadležnih organa, o korišćenju prodajnog mesta moraju imati potpisan ugovor sa JKP „Subotičke pijace", imati kopiju plana lokacije i overen list sa registarskim brojem vozila, sa kojeg se vrši prodaja, a isto tako moraju imati dokaz o poreklu robe. Svu dokumentaciju u slučaju zahteva moraju prikazati službenicima Službe za inspekcijsko-nadzorne poslove.
Zainteresovani prodavci mogu da se jave u JKP „Subotičke pijace", Đure Đakovića 23/I, radnim danima /od ponedeljka do petka/ između 07,00 i 12,00 sati.

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš