Subotica Sajam
NACRT ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
07.06.2010

Na četvrtom ovogodišnjem sastanku Upravni odbor Poslovnog udruženja „Pijaca Srbije" je razmatrao Nacrt Zakona o komunalnim delatnostima. Ceneći značaj ove teme, Upravni odbor je radio u proširenom sastavu te je poziv za sastank upućen svim članovima UPS-a. Osnovni zaključak Upravnog odbora je da su ponuđena zakonska rešenja ozbiljan pomak napred u odnosu na status pijačne delatnosti jer Nacrt zakona pijačnu delatnost svrstao i definisao kao jednu od osnovnih komunlanih delatnosti. „Upravljanje pijacama je komunalno opremanje, održavanje i organizacija delatnosti na zatvorenim i otvorenim prostorima, koji su namenjeni za obavljanje prometa poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda" (Određenje komunlanih delatnosti, izvod iz člana 3 Nacrta zakona o komunalnim delatnostima).
Članovi UO su definisali nekoliko primedbi na predloženi tekst koje će biti prosleđene na adresu predlagača do 10. juna tekuće godine.
- Konstatovali smo da je zahvaljujući dobro planiranim aktivnostima Udruženje pijaca srbije ove godine napravilo dva velika iskoraka kada je reč o zakonodavstvu koje reguliše pijačnu delatnost - kaže Bela Bodorgi, predsednik Upravnog odbora Udruženja pijaca Srbije. - Par meseci ranije smo sa Ministarstvom trgovine i usluga uspeli da usaglasimo sve elemnte Nacrta zakona o trgovini, a sada smo to ponovili i kada je reč o Nacrtu zakona o komunlanim delatnostima, Saradnja sa Ministarstvom zaštite životne sredine i prostornog planiranja je bila na zavidnom nivou a moram da pohvalim i našu Radnu grupu za zakonodavstvo koja je uložila puno truda i veoma uspešno formulisala rimedbe članova UPS-a..
Članovi UO su prihvatili i informaciju o IPA projektu prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska. Iako na nedavno završenom konkursu budžet projekta nije odobren, Upravni odbor je ocenio da aktivnosti ove vrste treba kako nastaviti tako i dalje razvijati. U sklopu rasprave o programu aktivnosti u drugoj polovini godine, članovi UO su zadužili stručnu službu UPS-a da pripremi predlog studijskog putovanja i posete kolegama iz Udruženja tržnica Hrvatske.

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš