Заказано јавно надметање за сезонску продају воћа, поврћа и лубеница на јавним површинама

Јавно комунално предузеће “Суботичке пијаце” је расписало Оглас о јавном надметању слободних јавних површина по месним заједницама на територији Града Суботице за сезонску продају воћа, поврћа и лубеница. Јавно надметање-лицитација ће се одржати 27. априла 2023. године са почетком у 11,00 часова у просторијама ЈKП „Суботичке пијаце“ (Ђуре Ђаковића 23) у Суботици.

Јавно надметање је расписано на основу Решења Градског већа о сезоснкој продаји воћа, поврћа и лубеница на јавним површинама, а у складу са Планом постављања осталих објеката, уређаја и опреме на територији Града Суботице.     

На јавном надметању ће се лицитирати локације у градским месним заједницама, које се закупцима нуде од 1. маја  2023. године на период од 6 или 4 месеца. Право учешћа на јавном надметању имају лица регистрована код Агенције за привредне регистре, као и лица која имају потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинства.

Сви заинтересовани се за предметне локације могу интересовати на телефон 024 555-013 или у службеним просторијама предузећа сваког радног дана од 08,00 до 12,00 часова, закључно са 26. априлом 2023. године.

Kомплетан оглас можете видети на сајту ЈKП “Суботичке пијаце” на линку:

Оглас о јавном надметању слободних јавних површина које су под управљањем ЈКП Суботичке пијаце