Млечна пијаца

Млечна пијаца

МЛЕЧНИ ДЕО

Све врсте млечних производа, млеко, свежа јаја, коре за питу, производи од теста (резанци), мед, производи од меда, мак, алева паприка, риба, заклна живина и кунићи, гљиве, сушено воће, готови прехрамбени производи, пекарски и месарски производи, у за то одређеним објектима продају се штампа и дувански прозводи као и мешовита роба за ширкоу потрошњу
Број тезги: 110
Број локала: 32

Млечна пијаца

ЗАНАТСКИ ДЕО

Све врсте занатских производа, производи домаће радиности, бижутерија, производи о текстила и коже (кожна галантерија) дувански производи, мешовита роба за широку потрошњу, месаре, живинско месо, био производи, пекарски производи, млечни производи, рибарнице, брза храна, цвећара.
Број локала: 65
Број продајних места: 39

Млечна пијаца

ВОЋНИ ДЕО

ВОЋНИ ДЕО

Све врсте свежег, органског, конзервираног и сушеног воћа и поврћа, јужно воће, цвеће, воћни и лозни расади, семење и паланте за цвеће и порвће, као и мешовита роба за широку потрошњу

Број тезги: 322