Млечна пијаца

Млечна пијаца

МЛЕЧНИ ДЕО

МЛЕЧНИ ДЕО

Све врсте млечних производа, млеко, свежа јаја, коре за питу, производи од теста (резанци), мед, производи од меда, мак, алева паприка, риба, заклна живина и кунићи, гљиве, сушено воће, готови прехрамбени производи, пекарски и месарски производи, а у за то одређеним објектима продају се штампа и дувански прозводи као и мешовита роба за ширкоу потрошњу.

 

Млечна пијаца

ЗАНАТСКИ ДЕО

ЗАНАТСKИ ДЕО

Све врсте занатских производа, производи домаће радиности, бижутерија, производи о текстила и коже (кожна галантерија) дувански производи, мешовита роба за широку потрошњу, месаре, живинско месо, био производи, пекарски производи, млечни производи, рибарнице, брза храна, цвећара.

 

Млечна пијаца

ВОЋНИ ДЕО

ВОЋНИ ДЕО

Све врсте свежег, органског, конзервираног и сушеног воћа и поврћа, јужно воће, цвеће, воћни и лозни расади, семење и паланте за цвеће и порвће, као и мешовита роба за широку потрошњу