Obaveštenje Ministarstva finansija: Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i stari zanati

Zakon o fiskalizaciji počeo je da se primenjuje od 1. novembra 2021. godine, uz prelazni period do 30. aprila 2022. godine, tokom koga obveznici fiskalizacije treba da prilagode poslovanje novom modelu fiskalizacije.

Članom 4 Zakona  predviđeno je da obavezu evidenitranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ima svako fizičko lice koje plaća porez na prihode od samostalne delatnosti prema zakonu o porezu na dohodak građana i svako pravno lice koje plaća porez na dobit pravnih lica u smislu zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje vrši promet na malo.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase utvrđeno je da su sledeće delatnosti izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase: delatnost prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i delatanosti koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Fizička lica koja nisu registrovana kao preduzetnici kod APR- a, a porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, kada vrše promet na malo sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama.

Delatnosti koje se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti određene su Pravilnikom o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.

Za sve druge vrste prodaje na malo na pijačnim tezgama, osim prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda i proizvoda delatnosti koje se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti postoji obaveza evidenitranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o obavezi evidenitranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja kod prodaje na pijačnim tezgama  možete kontaktirati Poresku upravu elektronskom poštom na adresu budiefiskalizovan@purs.gov.rs  ili putem Кontakt centra na brojeve telefona 0700 700 007 i 011 3310 111.

Кrajnji rok za uključenje u novi sistem je 30. april 2022. godine.

Neće biti produženja prelaznog perioda, niti daljih izuzeća obveznika fiskalizacije.