PIJACE PONOVO OTVORENE

Shodno odluci Vlade Republike Srbije o ublažavanjem određenih mera za sprečavanje širenja korona virusa Covid-19, pijace kojima upravlja JKP „Subotičke pijace“ će od 21. aprila 2020. godine ponovo biti otvorene uz obaveznu primenu svih mera zaštite.

Odluka se odnosi na „Mlečnu pijacu“, pijacu „Zelenac“, Mešovitu pijacu „Teslino naselje“, Kvantašku pijacu, kao i sve pijace lokalnog karaktera na teritoriji grada Subotice koje su u nadležnosti JKP „Subotičke pijace“ Subotica.

Na svim pijacama će biti određen poseban ulaz i poseban izlaz , broj kupaca će biti ograničen u skladu sa veličinom prostora kako bi se svi mogli pridržavati mere obaveznog socijalnog distanciranja.

I prodavci i kupci na pijacama moraju nositi zaštitinu opremu (maske i rukavice)  i imaju obavezu da s pridržavaju mera socijalne distance, odnosno razmaka od 2 metra.

JKP „Subotičke pijace“ će u skladu sa merama prevencije i sprečavanje širenja zaraze korona virusom vršiti svakodnevnu dezinfekciju pijačnog prostora, obezbediti sredstva za pranje i dezinfekciju ruku i pojačati održavanje higijene i uklanjanje komunalnog otpada sa pijaca..

JKP „Subotičke pijace“ apeluje na sve korrisnike svojih usluga (zakupce prodajnih prostora ) i  kupce na pijacama da poštuju mere prevencije i sprečavanja širenja zaraze korona virusom koje su po preporuci stručnnjaka doneli nadleženi državni i organi lokalne samouprave.