Prijave za deseti „Winterfest“

Ovogodišnji, deseti zimski vašar „Winterfest“ održaće se u centru Subotice u periodu od 4. decembra 2021. do 13. januara 2022. godine. Ovu tradicionalnu manifestaciju organizuje Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Subotica.

Na vašaru mogu učestvovati: registrovana preduzeća, zanatske, trgovačke i ugostiteljske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva,  registrovani vinari i proizvođači rakije, proizvođači organske i domaće hrane i proizvođači suvenira i rukotovorina udruženi u registrovano udruženje građana.

Prijave za učešče na 10. zimskom vašaru „Winterfest“ u Subotici  će se primati do 29. oktobra, a 

Komisija za izbor učesnika će odluku o listi izlagača doneti do 10. novembra 2021. godine.

Odluka će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici JKP “Subotičke pijace” na adresi www.supijace.co.rs.

Svi zainteresovani izlagači, klikom na linkove mogu preuzeti  Prijavni list i i Cenovnik zakupa prodajnih prostora za 10. zimski vašar „Winterfest“, a za sve dodatane informacije mogu se obratiti na telefon 024 555-013, svakog radnog dana od 7 do 15 časova ili na mail subotickepijace@gmail.com.