Primena Zaкona o fisкalizaciji na pijacama

Javno komunalno preduzeće „Tržnica“ Novi Sad je danas bilo domaćin zajedničkog sastanka radnih grupa za zakonodavstvo i robne pijace Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ i Grupacije za pijačnu delatnost pri udruženju za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije.

U radu skupa su učestvovali predstavnici Privredne komore Srbije i deset najvećih pijačnih uprava u Srbiji, među kojima i Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“. Osnovna tema sastanaka je bila primena Zakona o fiskalizaciji u komunalnoj delatnosti upravljanja pijacama u Srbiji, koji će se primenjivati od 1. januara 2022. godine.

–  Izuzetna nam je čast što smo ugostili predstavnike preduzeća koja upravljaju pijacama i Privredne komore. Udruženje pijaca Srbije je otvorilo jednu veoma važnu i kompleksnu temu – primenu Zakona o fiskalizaciji u komunalnoj delatnosti upravljanja pijacama. Naš zajednički zadatak je da na najjednostavniji način našim zakupcima približimo obaveze iz ovog zakona i pomognemo im da fiskalizaciju u praksi primene što lakše i najefikasnije se pripreme, jer primena ovog zakona počinje 1. januara naredne godine – izjavio je Uroš Lončar, vršilac dužnosti direktora JKP „Tržnica“ Novi Sad, koji je bio i domaćin ovog sastanka.

Nakon analize novih zakonskih i podzakonskih akata, učesnici sastanka su zaključili da će najveći broj promena vezanih za primenu Zakona o fiskalizaciji, direktno ili indirektno uticati na rad robnih i mešovitih pijaca. U saradnji sa Poreskom upravom i Privrednom komorom Srbije, Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ će pripremiti operativni plan aktivnosti koji ima za cilj da pomogne korisnicima usluga  preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću pravljanja pijacama da se do kraja godine pripreme za primenu novog Zakona o fiskalizaciji.

Između ostalog, planira se priprema i podela edukativno-informativnog materijala za preduzetnike koji posluju na pijacama u Srbiji, odnosno organizacija sastanaka sa korisnicima usluga koji su zainteresovani za dodatne informacije i pomoć u pripremi za fiskalizaciju.