Prioritet su ulaganja u pijace

U vreme kada se pijace suočavaju sa sve izraženijom konkurencijom drugih oblika trgovine, ulaganja u infrastrukturu i tehničku opremljenost ovih prostora postali su prioritet pijačnih uprava. Zato se planovi razvoja Javnog komunalnog preduzeća “Subotičke pijace” baziraju na ideji da se pijace opremljenošću, izgledom i atraktivnošću ponude moraju prilagođavati  zahtevima vremena. Istovremeno, cilj je i da se sačuvaju elementi tradicije i specifičnosti pijačne prodaje koja, uz neosporni značaj za snabdevanje građana svežim životnim namirnicima, ima i veliki turistički potencijal.

Puno je posla pred nama – kaže na početku razgovora Dejan Ljubisavljević, direktor JKP “Subotičke pijace”. – Noseći projekti razvoja preduzeća su svakako rekonstrukcija Mlečne pijace, rekonstrukcija pijace u Teslinom naselju i izmeštanje Kvantaške pijace iz ulice Mirka Bogovića. Međutim, realizacija ovakvih planova povezana je sa rešavanjem problema koji postoje godinama. Lokacija centralne gradske, odnosno Mlečne pijace, primera radi, tek treba da se privede stvarnoj nameni u urbanisatičkim planovima, a Kvantaška pijaca je, od kako je nastala, na neuslovnoj i privremenoj lokaciji u gotovo samom centru grada. Rešavamo problem po problem. Tako je početkom januara ove godine pijaca u Teslinom naselju najzad u potpunosti legalizovana na parceli na kojoj već postoji, što nam omogućuje da radimo na idejnim rešenjima rekonstrukcije koja će biti osnov za projektnu dokumentaciju.

Da li ćete tokom razrade projekata rekonstrukcije konsultovati prodavce na pijacama?

– Naravno, na Teslinoj pijaci smo već anketirali naše korisnike usluga. Iako smo od ranije znali da se suočavaju sa nizom problema, sada nam je jasnije u kom pravcu treba razmišljati u toku izrade idejnih rešenja rekonstrukcije ove pijace. Ovaj prostor nije dobro osvetljen, ne štiti dovoljno ni prodavce ni kupce od vremenskih prilika i neprilika, a nesumnjivo je i da pijaci nedostaje uređen parking prostor. Veoma nam je dragoceno što su nam prodavci sugerisali i da radno vreme treba prilagoditi novim zahtevima kupaca. Oni predlažu i da novi lokali, koje planiramo graditi, budu uz ulicu Partizanskih baza. Tako će biti vidljiviji, a zakupci će imati mogućnost i da ih otvaraju samo sa spoljne strane pijace, što je takođe prepostavka za duže radno vreme. Pažljivo ćemo razmotriti svako mišljenje i truditi se da sve dobre predloge obuhvatimo idejnim rešenjem rekonstrukcije ove pijace. Verujem da ćemo uskoro imati spreman projekat i da ćemo nakon toga uspešno konkurisati za sredstva potreba za realizaciju planiranih radova.

Kakvu podršku očekujete za realizaciju planova razvoja?

– Najznačajniju podršku nam pruža lokalna samouprava kao osnivač preduzeća. Jasno je da “Subotičke pijace” nemaju finansijski potencijal za realizaciju ovako velikih investicija. To se posebno odnosi na rekonstrukciju centralne gradske, odnosno Mlečne pijace, koja je najzahtevniji segment svih naših razvojnih planova. Na nama je da razradimo ideje i da uz podršku lokalne samuprave obezbedimo preduslove da se ovi projekti mogu realizovati. Kada je reč o Mlečnoj pijaci to se prvenstveno odnosi na urbanističke uslove, što je prioritet u ovoj fazi, i tu nam osnivač daje punu podršku jer delimo mišljenje da su pijace izuzetno važne za nesmetano snabdevanje građana Subotice svežim životnim namirnicima. Istovremeno, znamo i da ulaganjima u pijace obezbeđujemo egzistenciju za oko 800 porodica naših korisnika usluga koji svakodnevno rade na pijacama.

Ima li već jasnih vizija kako Mlečna pijaca treba da izgleda nakon rekonstrukcije?

– Znamo da nam treba savremena i dobro opremljena pijaca koja će se izgledom uklopiti u ambijentalno okruženje objekta u čijoj se neposrednoj blizini nalazi, kao što su Sinagoga i Gradski muzej, na primer. Znamo i da projektom rekonstrukcije treba rešiti probleme vezane za snabdevanje pijace robom, parkirng prostore za kupce i prodavce i niz drugih. Sve pobrojano treba da bude u funkciji snabdevanja Subotičana kvalitetnim i svežim namirnicima iz ruralnog okruženja, ali i da obezbedi da domaća hrana, gastronomski specijaliteti, rukotovorine i slično, budu na atraktivan i kvalitetan način dostupni i brojnim gostima Subotice, odnosno da obogati turističku ponudu.

Koliko je izvesna promena lokacije Kvantaške pijace?

– Razgovarali samo sa Gradskom upravom o Kvantaškoj piaci i zaključili da lokacija u ulici Mirka Bogovića nije dobra. Nema pristup za velike kamione niti niz drugih uslova za obavljanje trgovine svežim voćem i povrćem na veliko. Jedan od predloga je da se Kvantaška pijaca izmesti u Industijsku zonu u Malom Bajmoku, a drugi na prostor II kasarne. Mislim da je bivša kasarna bolje rešenje jer oko 70 odsto naših zakupaca koji prodaju na “kvantašu” dolazi iz pravca Hajdukova i Palića. Put do nove lokacije bi im bio kraći, a Kvantaška pijaca bi počela da radi na prostoru koji je već infrastrukturno opremljen, te bi početna ulaganja bila manja.  Na drugoj strani, grad bi na ovaj način dobio na raspolaganje parcelu u centru grada koja se može iskoristiti za druge potrebe – rekao je na kraju razgovora Dejan Ljubisavljević.