Rok za prijave za finansijsku podršku za fiskalizaciju ističe 31. januara

Rok za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju ističe 31. januara 2022. godine. Do tada svi zainteresovani mogu da se prijave preko portala Poreske uprave ePorezi na adresi https://www.purs.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html. Кorisničko uputstvo za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju objavljeno je na sajtu Poreske uprave Srbije na adresi:

https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/7728/korisnicko-uputstvo-za-podnosenje-izjave-o-zainteresovanosti-za-finansijsku-podrsku-za-fiskalizaciju-.html

Obveznici fiskalizacije mogu da po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji dobiju finansijsku podršku u iznosu od 100 evra, kao i po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra.

Novi obveznici fiskalizacije mogu da dobiju finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji. Obveznici koji nisu evidentirani u sistem PDV-a finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Da podsetimo, svi obveznici fiskalizacije imaju obavezu da usaglase poslovanje sa  Zakonom o fiskalizaciji do 30. aprila 2022. godine.

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom.

Novi Zakon o fiskalizaciji se odnosi na sva registrovana pravna lica i preduzetnike. Obveznik fiskalizacije je prema Zakonu o fiskalizaciji svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Od obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja izuzeta je „prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije“.

Izuzetak važi i za sve one koji su registrovani po osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Preduzetnici registrovani kao trgovačke radnje, koji na pijacama prodaju robu široke potrošnje, tuđe domaće poljoprivredne proizvode ili voće i povrće iz uvoza, nisu oslobođeni evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.