Subotička pijaca novog doba

Sposobnost prilagođavanja sve bržim i sve intenzivnijim, kako ekonomskim tako i društvenim  promenama, danas je imperativ uspešnog poslovanja. To podjednako važi i za pijačenu delatnost koja se suočava sa konkurencijom novih oblika „zelenih pijaca“, nastalih u supermarketima, koji kupcima nude bitno drugačije uslove snabdevanja različitim vrstama robe, između ostalog i svežim voćem i povrćem.

Zatvoreni, klimaztizovani i dobro opremljeni prostori, veliki i besplani parkinzi, celodnevno radno vreme, mogućnost odloženog plaćanja i niz drugih pogodnosti, uz viskobudžetne reklamne kampanje, svakog dana privlače u supermarkete sve brojniju populaciju kupaca svih generacija. Zato odgovor pijačnih uprava i prodavaca na pijacama na nove zahteve vremena i promene potreba i navika kupaca, mora u prvi plan istaći sve osobine pijaca koje su vekovima omiljena mesta kupovine svežih životnih namirnica za domaćinstvo.

O pijacama novog doba i planovima razvoja Javnog komunalnog preduzeća “Subotičke pijace” razgovaramo sa direktorom Dejanom Ljubisavljevićem.

Koliko preduzetnika i poljoprivrednh proizvođača radi na pijacama kojima upravlja JKP „Subotičke pijace“ i koliko su pijace važne za redovno snabdevanje građana Subotice svežim životnim namirnica i drugom robom široke potrošnje?

– Poslujemo sa oko 900 stalnih i od 100 do 200 sezonskih zakupaca, uglavnom vlasnika poljoprivrednih gazdinstava iz regiona koji na pijacama u Subotici plasiraju sveže voće i povrće. U sklopu analiza koje smo uradili pripremajući se za definisanje razvojnih planova i izradu idejnih rešenja novih objekata, došli smo do procene da se na pijacama kojima upravlja JKP „Subotičke pijace“ godišnje ostvari oko 10 miliona EUR prometa, a oko 70% od tog iznosa se odnosi na Mlečnu pijacu. Na našim pijacama svakodnevno radi oko hiljadu porodica, a egzistenciju na njima ostvaruje najmanje tri hiljade ljudi. Procenjujemo da se od naplate usluga u pijačnoj delatnosti i prometa na pijacama, kroz poreze i doprinose različite vrste, u budžet Republike Srbije godišnje uplati oko 1.350 hiljada EUR. Kada tome dodate podatak da više od 50% Subotičana redovno ili povremeno sveže životne namirnice kupuje na Mlečnoj pijaci, koja je najveća i najfrekventnija, onda imate pred sobom bitno drugačiji pogled na pijace i njihov značaj. Nama je obaveza da brinemo kako interesima prodavaca tako i kupaca na pijacama, a ovi pokazatelji su nam veoma dragoceni u traganju za načinima kako da sačuvamo i unapređujemo ove prostore – kaže Dejan Ljubisavljević. 

Kako ocenjujete trenutno stanje na pijacama u Subotici?

– Mi znamo šta su prednosti pijaca i verujemo da imaju veliki razvojni potencijal. To je premisa koja je osnov razvojnih planova JKP “Subotičke pijace”. Na žalost, treba konstatovati da u većinu pijaca u Subotici godinama nije ulagano, da do nedavno nije bilo ni pretpostavki za ozbiljne razvojne planove jer lokacije na kojima se nalaze Mlečna pijaca, pijaca u Teslinom naselju i pijaca u Željezničkom naselju nisu bile obuhvaćene planom detaljne regulacije. Zahvaljujući dobroj saradjnji i razumevanju na koje smo naišli u lokalnoj samoupravi, taj deo problema je rešen tokom prvih devet meseci ove godine. Paralelno smo radili i niz drugih poslova, pa ćemo do kraja godine imati gotova idejna rešenja i projektnu dokumentaciju za izgradnju nove gradske pijace na Trgu Jakaba i Komora i pijace u Teslinom naselju.

Najviše pažnje javnosti svakako privlači rekonstrukcija Mlečne pijace na Trgu Jakaba i Komora.  Jeste li zadovoljni sa idejnim rešenjem nove gradske pijace koje je nedavno završeno? 

– Imati pijacu na takvom mestu je i prednost i obaveza. Zato smo, uz podršku lokalne samouprave, u proces izrade idejnog rešenja uključili tim stručnjaka različite vrste koji su svojim znanjem i iskustvom doprineli da dobijemo dobro rešenje. Veoma sam zadovoljan efektima ovakvog, timskog rada, jer je reč o velikom i izrazito zahtevnom projektu. Tim pre jer lokaciju sadašnje Mlečne pijace opterećuje niz infrastrukturnih problema koji se gradnjom novog objekta moraju uspešno rešiti. Pri tom nam je sve vreme u fokusu pažnje bila ideja da projektujemo objekat koji treba da postane nova gradska tačka, ne samo za trgovinu nego i za okupljanje ljudi, da se izgledom uklopi u ambijent i arhitekturu niza objekata u okruženju koji su spomenici kulture, da bude funkcionalan, ekonomičan i atraktivan. Cilj nam je da izgradimo pijacu novog doba koja će uspešno snabdevati građane Subotice svežim voćem, povrćem, mlečnim proizvodima, mesom i drugim prehrambenim odnosno proizvodima široke potrošnje. Ali, istovremeno biti i mesto koje će u prvi plan istaći proizvođače i proizvode iz lokalnog okruženja, koje će biti centar za promociju i prodaju vrednije hrane iz regiona, gastronomskih specijaliteta, vina, rakije, rukotovorina, suvenira itd. Rečju, atraktivan prostor sa sadržajima koji su pogodni za stvaranje novog gradskog društvenog centra i nezaobilazne turističke tačke za goste Subotice.

Šta je naredni korak?

– Do kraja godine treba da bude završena projektna dokumentacija, a potom ćemo istražiti različite opcije finansiranja izgradnje nove pijace. Iako u ovom trenutku nemamo preciznu kalkulaciju, svvima je jasno da je reč o velikom i kapitalnom ulaganju koje prevazilazi finansijske mogućnosti JKP „Subotičke pijace“. Imamo podršku grada, pa verujem da ćemo u saradnji sa lokalnom samoupravom naći način kako da obezbedimo potreba sredstva. U međuvremenu ćemo raditi svoj posao i promovistai idejnor rešenje. Predstoji nam i dosta posla vezanog za korisnike naših usluga. Planiramo da uspostavimo još aktivniju saradnju sa njima, da im pomognemo da prepoznaju ideju koncepta nove gradske pijace, da se pripreme da u novi prostor uđu spremni i da prilagode svoju ponudu zahtevima kupaca.    

Da li zante koliko bi trebalo da traje izgradnja nove pijace i kako će se delatnost odvijati u toku radova?

– To je pitanje za koje moramo naći najbolji odgovor. Znamo da zakupce ne možemo ostaviti bez ikakvih prihoda u ovom periodu, da građanima ne možemo uskratiti mogućnost da se snabdevaju, a i mi kao preduzeće zavisimo od prihoda koje ostvarujemo na Mlečnoj pijaci. Nema sumnje da novu pijacu terba izgraditi u što kraćem periodu i da moramo naći načina da obezbedimo da se značajan deo delatnosti naših zakupaca negde izmesti. Veoma odgovorno pristupamo ovom problemi, radimo na tome već nekoliko meseci i razmatramo niz mogućnosti – zaključuje direktor JKP „Subotičke pijace“, Dejan Ljubisavljević.

Antrfile

TESLINO NASELJE

– Radimo i na idejnom rešenju rekonstrukcije pijace u Teslinom naselju – kaže Dejan Ljubisavljević. – Nastojimo da pratimo razvoj ovog dela grada pa planiramo da na mestu postojeće izgradimo savremenu, zatvorenu pijacu koja će i zakupcima i kupcima obezbediti dobre uslove, odnosno da trajno rešimo niz problema kao što su nelegalni objekti na parceli koje smo zatekli, parking prostor itd. Za sada mogu reći da planiramo da uz ulicu Partizanskih baza izgradimo poslovne prostore koji će imati mogućnost da rade duže, te da objekat opremimo sa savremenim prodajnim prostorima za različite vrste prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NOVE GRADKE PIJACE

Idejno rešenje nove gradske pijace na Trgu Jakaba i Komora uradilo je preduzeće AG-UNS ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКI INSTITUT“iz Novog Sada. Kompletan objekat je podeljen na tri zone koje su povezane međuzonama odnosno takozvanim „toplim“ vezama. Ukupna neto korisna površina objekta je 5.028, 48 m2.

Zona I  

Zona I  je komercijalno-degustaciona (spratnost P+1), a sadržaji koji se nalaze u ovoj celini su osmišljeni tako da privuku što veći broj potrošača. U prizemlju  ove celine nalaze se tezge za prodaju cveća, hrane, kolača, poslastica, zimnice, začina, žitarica, degustaciju hrane i pića, odnosno promocije i različite vrste događaja.  

Glavni ulaz u ovu zonu orijentisan je ka natkrivenom platou, a neposredno uz njega, u izlogu, nalazi se cvećara. Prizemlje je projektovano kao jedinstven, otvoren prostor, sa slobodnostojećim ostrvima koja pored prodaje imaju i mogućnost promotivnih degustacija gde bi se privremeno obezbedilo i duže zadržavanje i sedenje. Uz strukturalnu fasadu na severoistočnoj strani postavljeni su stolovi i šank prostori za sedenje sa pogledom na Sinagogu i javne prostore u okruženju. Na spratu projektovanom iznad ulaza, koji je galerijski osmišljen, nalazi se ugostiteljski lokal sa otvorenom terasom koja se nalazi na jugoistočnoj strani objekta, iznad pristupnog platoa. U ovoj zoni je  predviđeno opremanje 41-og prodajnog i degustacioniog prostora.

Zona II

Zona II (spratnost P) je namenjena prodaji proizvoda životinjskog porekla. U ovoj zoni su prodajna ostrva za jaja, kore, sir, meso, mesne prerađevine i ribu. Uz mirisne barijere na strani ka međuzoni I predviđeno je postavljanje laktofriza za prodaju svežeg mleka, a ka međuzoni II ostrva za degustaciju i prodaju mesa i ribe. Na prelazu ka drugoj međuzoni nalazi se i prostor za odlaganje kontejnera. Ukupni kapacitet u ovoj zoni je 53 prodajna i degustaciona mesta.

Zona III

Zona III (spratnost P) je osmišljena kao zelena pijaca. Prostorno i prema prodajnom kapacitetu najveća je zona nove pijace namenjena prvenstveno prodaji voća i povrća.. Ukupni kapacitet u ovoj zoni je 93 prodajna i degustaciona mesta.

Međuzone

Tri međuzone (spratnost P+1) su namenjene za sanitarne čvorove za kupce i prodavce, ostave, kontorlnu vagu,kancelarijski prostor, prostor za opremu za video nadzor, ekonomske ili tehničke prostorije druge vrste. U prizemlju prve međuzone je predviđena trafika, menjačnica i bankomat. Na spratu treće međuzone je sistem rashladnih komora sa hodnikom, terenim liftom i ostavom, a predviđen je i prostor za ugostiteljski lokal. I ovaj lokal ima terasu sa mogućnošću postavljanja letnje bašte.