Subotičke pijace na društvenim mrežama

Sa ciljem da unapredi promotivne aktivnosti, Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace” je otvorilo profile na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter. Uz oficijelni sajt koji se nalazi na adresi www.supijace.co.rs, JKP “Subotičke pijace” će redovno održavati, ažurirati i  dopunjavati i profile na  društvenim mrežama.

S obzirom da sve veći broj korinika interneta značajan deo vremena provodi na društvenim mrežama, profili treba da doprinesu vidljivosti pijaca, promociji pijačne ponude i dostupnosti svih ostalih informacija koje su od značaja za ovu delatnost.

JKP “Subotičke pijace” pozivaju svoje korinsike da praćenjem profila podrže ovu novinu i priključe se razmeni informacija o pijacama i pijačnoj ponudi na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter.