Zakazano javno nadmetanje za sezonsku prodaju voća, povrća i lubenica na javnim površinama

Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace” je raspisalo Oglas o javnom nadmetanju slobodnih javnih površina po mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotice za sezonsku prodaju voća, povrća i lubenica. Javno nadmetanje-licitacija će se održati 29. aprila 2022. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama JКP „Subotičke pijace“ (Đure Đakovića 23) u Subotici.

Javno nadmetanje je raspisano na osnovu Rešenja Gradskog veća o sezosnkoj prodaji voća, povrća i lubenica na javnim površinama, a u skladu sa Planom postavljanja ostalih objekata, uređaja i opreme na teritoriji Grada Subotice.     

Na javnom nadmetanju će se licitirati lokacije u gradskim mesnim zajednicama, koje se zakupcima nude od 1. maja  2022. godine na period od 6 ili 4 meseca. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica registrovana kod Agencije za privredne registre, kao i lica koja imaju potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstva.

Svi zainteresovani se za predmetne lokacije mogu interesovati na telefon 024 555-013 ili u službenim prostorijama preduzeća svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 časova, zaključno sa 28. aprilom 2022. godine.

Kompletan oglas možete videti na sajtu JKP “Subotičke pijace” na linku:

http://www.supijace.co.rs/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-22-Licitacija-za-sezonsku-prodaju-voca-i-povrca-i-lubenica.1.pdf