Dejan Ljubisavljević novi direktor JKP “Subotičke pijace”

Skupština grada Subotice je na 19. sednici, koja je održana  27.  novembra 2018. godine,  donela Rešenje o imenovanju Dejana Ljubisavljevića, diplomiranog ekonomiste, za direktora Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace“ Subotica.

Dejan Ljubisavljević je imenovan na osnovu sprovedenog javnog konkursa, na period od četiri godine, a stupa na funkciju osam dana od dana objavljivanja rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Dosadašanja direktorica, Ilinka Vukoja će, nakon primopredaje dužnosti, obavljati poslove izvršnog direktora.