Друга лицитација за слободна продајна места на Кванташкој пијаци

У среду, 14. септембра 2022. године са почетком у 11,00 часова, у просторијама ЈКП „Суботичке пијаце“ (Ђуре Ђаковића 23) у Суботици, одржаће се друго јавно надметање-лицитација за слободне продајне јединице на Кванташкој пијаци у улици Мирка Боговића бб број: КМБ-102  и КМБ-103. Продајне јединице се издају у закуп на период од 12 месеци, односно од 15.09.2022. до 15.09.2023. године. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Све додатне информације можете видети у у рубрици Огласи на званичном сајту ЈКП „Суботичке пијаце“ на адреси: https://www.supijace.co.rs/