Лицитација за слободна продајна места на Кванташкој пијаци

У среду, 31. августа 2022. године са почетком у 11,00 часова, у просторијама ЈКП „Суботичке пијаце“ (Ђуре Ђаковића 23) у Суботици, одржаће се јавно надметање-лицитација за слободне продајне јединице на Кванташкој пијаци у улици Мирка Боговића бб број: КМБ-102  и КМБ-103. Продајне јединице се издају у закуп на период од 12 месеци, односно од 01.09.2022. до 31.08.2023. године. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Све додатне информације можете видети у огласу за јавно надметање-лицитацију на линку: http://www.supijace.co.rs/files/Oglasi/Oglas%20za%20javno%20nadmetanje_23%2008.2022.pdf