Друго јавно надметање за сезонску продају воћа, поврћа и лубеница на јавним површинама

Јавно комунално предузеће “Суботичке пијаце” је расписало Оглас о јавном надметању слободних јавних површина по месним заједницама на територији Града Суботице за сезонску продају воћа, поврћа и лубеница. Јавно надметање-лицитација ће се одржати 27. маја 2022. године са почетком у 11,00 часова у просторијама ЈKП „Суботичке пијаце“ (Ђуре Ђаковића 23) у Суботици.

Јавно надметање је расписано на основу Решења Градског већа о сезоснкој продаји воћа, поврћа и лубеница на јавним површинама, а у складу са Планом постављања осталих објеката, уређаја и опреме на територији Града Суботице.    

На јавном надметању ће се лицитирати локације у градским и приградским месним заједницама, које се закупцима нуде од 1. јуна  2022. године на период од 3 или 5 месеци. Право учешћа на јавном надметању имају лица регистрована код Агенције за привредне регистре, као и лица која имају потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинства.

ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

РББРОЈ ЛОКАЦИЈЕУЛИЦАБРОЈ
ПРОДАЈНИХ
МЕСТА
НАЧИН ПРОДАЈЕЦЕНА ЗА ТРИ МЕСЕЦА 01.06. – 31.08. (са ПДВ-ом)
1    28,29  на углу Франкопанске и М.Обилића2  возило  36.000,00  
236Угао улица Плитвичке и Kосовске2бокс и возило46.500,00
3    48,53,54    Улица Наде Димић  (код продавнице „Тргопромет“) 4    возила (искључиво за бостан)33.000,00    
4  37  Црква светог Јураја на Тргу Паје Kујунџића1  возило  33.000,00  
5  55,56  Угао улице Јо Лајоша и Блашка Рајића2  возила  33.000,00  
6  58  Ивана Антуновића испред продавнице \“Тргопромет\“1  возило  33.000,00  
7  66  Угао улица Фрање Kлуза и Сивачког пута4  возила  27.600,00  
8  67  Угао улица Гундулићева и Велебитска1  возило  24.000,00  
9  80  Угао улица Бозе Шарчевић и Јакшићева1  возило  12.000,00  
10  81  Улица Партизанских база (поред јавног паркинга)1  возило  33.000,00  
11  83  Улица Лифка Шандора поред пијаце2  возила  33.000,00  
1284МЗ „Граничар“1возило43.200,00
1386Палмина улица – Радановац1возило9.000,00
14  87,88  Улица Едвина Здовца – Зорка 3  2 бокса и 1 возило54.000,00  
15    92,93    Угао улица Гајева и Бајског пута на Тргу Веселина Маслеше 2    1 бокс и 1 возило  57.500,00 пет месеци (01.06.-31.10.)
16    98    Улица Kосте Трифковића са леве и десне стране продавнице „Тргопромет“ 2    2 бокса    21.000,00    
17  101  Испред дома МЗ „Kелебија“ (улица Едварда Kардеља) 1  возило  12.000,00  

ПРИГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

РББРОЈ ЛОКАЦИЈЕУЛИЦАБРОЈ
ПРОДАЈНИХ
МЕСТА
НАЧИН ПРОДАЈЕЦЕНА ЗА ТРИ МЕСЕЦА 01.06. – 31.08. (са ПДВ-ом)
1104,105,106, 107,108,109Бајмок – улица Југословенске народне армије6возило31.500,00
2114,116Бајмок – улица Пачирски ред (испред улаза у вашариште)2возило21.000,00
3124,125Чантавир – раскрсница улица Сенћанске и Маршала Тита2возило31.500,00
4134,138Нови Жедник – дуж улице која спаја улица Маршала Тита и Илије Лубарде2возило19.500,00
5169,170Доњи Таванкут – улица Матка Вуковића2возило26.250,00

Давање у закуп јавних површина врши се јавним надметњем у складу са Правилником о поступцима јавног надметања, прикупљању писмених понуда и непосредној погодби.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.

Цена закупа јавних површина утврђена је Одлуком о ценовнику за продају сезонске робе на јавним површинама.

Почетна цена је дефинисана овим Решењем о расписивању огласа о јавном надметању.

Депозит за учешће на јавном надметању је 5.000,00 динара и уплаћује се на на рачун број 200-2393950102029-04 или на благајни предузећа најкасније до 27.05.2022. у 10 часова. Учесник који не прихвати почетну цену губи право на поврат депозита.

Лицитациони корак је 1.000,00 динара.

Уговори о закупу излицитираних јавних површина потписују се на период од период од 3 или 5 месеци, почев од 01.06.2022. године.

Учесници који на јавном надметању понуде највећи износ за коришћење јавне површине, имају обавезу да укупан износ за комплетан период закупа, умањен за износ уплаћеног депозита, уплате на рачун или на благајни ЈКП “Суботичке пијаце” најкасније до 01.06.2022. године.

Право учешћа на јавном надметању имају лица регистрована код Агенције за привредне регистре, као и лица која имају потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинства.

За учешће на јавном надметању потребно је са собом понети извод из Регистра предузетника код Агенције за привредне регистре/односно Потврду о активном статусу пољопривредног газдинства, очитану копију саобраћајне дозволе за возило са ког ће се обављати продаја, личну карту лица које ће учестовати у надметању или пуномоћ за надметање за лице које је одсутно.

Заинтересована лица се за предметне локације могу интересовати у службеним просторијама предузећа сваког радног дана од 08,00 до 12,00 часова до 26. маја 2022.године.