Трећа лицитација за сезонску продају воћа, поврћа и лубеница на јавним површинама

Трећа овогодишња лицитација слободних јавних површина по месним заједницама на територији Града Суботице за сезонску продају воћа, поврћа и лубеница одржаће се 29. јуна 2022. године са почетком у 11,00 часова у просторијама ЈKП „Суботичке пијаце“ (Ђуре Ђаковића 23) у Суботици.

На јавном надметању ће се лицитирати локације у градским и приградским месним заједницама, које се закупцима нуде од 1. јула  2022. године на период од 2 или 4 месеца. Право учешћа на јавном надметању имају лица регистрована код Агенције за привредне регистре, као и лица која имају потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинства.

Сви заинтересовани се за предметне локације могу интересовати до 28. јула текуће године на телефон 024 555-013 или у службеним просторијама предузећа сваког радног дана од 08,00 до 12,00 часова.

Kомплетан оглас можете видети у рубрици Огласи  на сајту ЈKП “Суботичке пијаце” на линку: http://www.supijace.co.rs/