Godina iza nas

Iz ugla statistike godina iza nas bi trebalo da bude dobra za pijačnu deltanost. Promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Srbiji je za prvih devet meseci ove godine bio 30,4 milijarde dinara, što je za oko 11% više u odnosu na isti period lane. Posle nekoliko godina stagnacije ili pada, porastao je i tržišni udeo pijaca u ukupnoj prodaji i otkupu proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva  sa oko 20 na blizu 25% odsto, što je jedan od pokazatelja da pijačari odolevaju konkurenciji drugih oblika trgovine, prvenstveno supermarketa.

Tako kaže statistika, a kako je u praksi?

Iako nerado odgovaraju na pitanja ove vrste, većina prodavaca na pijacama kaže da posluje slabije nego ranijih godina. Mnogi će dodati i da je statistika jedno, a život drugo. Gotovo svi se slažu da su kupci značajno promenili navike, da su zahtevniji i probirljiviji, te da uz kvalitet i svežinu proizvoda sve više paze i na cenu. Značajan deo je  svestan i da mora prlagođavati ponudu novim navikama, ali uglavnom ne zna kada će i kako to uraditii.

Oni koji su već prihvatili izazove vremena sve više rade na sebi i promociji svojih proizvoda, standardima kvaliteta koje su uspostavili, odnosu sa kupcima, brendranju … Iz meseca u mesec ih je sve više, a rezultati koje postižu su vidljivi po broju kupaca koji stoje u redu ispred ili pored njihovih prodajnih prostora.

Izradom i promocijom idejnih rešenja novih objekata centralne gradske pijace na Trgu Jakaba i Komora (Mlečna pijaca) i mešovite pijace u Teslinom naselju, Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace” se jasno opredelilo za razvojni put koji prihvata i uvažava nove zahteve vremena. Idejna rešenja novih pijaca poštuju potrebu prodavaca da rade u savremenim i dobro opremljenim prostorima koje će posetioci i dalje doživljavati kao pijace, odnosno nove zahteve kupaca koji traže dobru ponudu, sveže i kvalitetne proizvode i dobru atmosferu za kupovinu po kojoj su pijace ostale specifične od kako postoje.

Predstavljena rešenja idu i dalje sa idejom da se na novim pijacama u prvi plan istaknu proizvođači i proizvodi iz lokalnog okruženja, te da gradska pijaca na Trgu Jakaba i Komora postane centar za promociju i prodaju vrednije hrane, gastronomskih specijaliteta, vina, rakije, rukotovorina, suvenira itd.

U godini ispred nas radiće se projektna dokumentacija za nove pijace i tragati za modelima i  izvorima finansiranja izgradnje ovih objekata. Projektovanje i izgradnja pijaca novog doba, prilagođenih uslovima poslovanja i potrebama potrošača, podjednako su važne za JKP “Subotičke pijace” i prodavce na njima. Tim pre jer su pijace svojevrsne i specifične tržišne institucije koje su kroz istoriju opstajale jer su uvek nalazile način da se prilagode kupcima. Proces je počeo, treba ga nastaviti.