Idejno rešenje nove pijace u Teslinom naselju

Idejnim rešenjem rekonstrukcije mešovite pijace u Teslinom naselju, Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ je otvorilo još jedno poglavlje projekata razvoja pijačne delatnosti u Subotici. Projektni zadatak je izgradnja savremene pijace koja će, u skladu sa zahtveima vremena, biti model za organizaciju pijačne delatnosti u urbanim naseljima.

Prostor na kojem se nalazi pijaca u Teslinom naselju je sada obuhvaćen planom generalne regulacije, što je veliki pomak koji nam je omogućio da radimo idejno rešenje – kaže Dejan Ljubisavljević, direktor JKP „Subotičke pijace“. – To smo postigli zahvaljuući dobroj saradnji sa lokalnom samoupravom, koja je prepoznala potrebu da na mestu postojeće izgradimo savremenu, zatvorenu pijacu koja će i zakupcima i kupcima obezbediti uslove primerene veku u kojem živimo. Realizacijom ovog projekta ćemo trajno rešiti i niz drugih problema, kao što su nelegalni objekti na parceli, otvaranje pijace ka ulici Partizanskih baza, parking prostor itd.

Idejno rešenje nove Mešovite pijace „Teslino naselje“ uradilo je preduzeće AG-UNS ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКI INSTITUT“iz Novog Sada.

Na parceli čija je ukupna povrđina 1.288 kvadratnih metara, predviđena je izgradnja prizemnog objekta pravougaonog oblika, dimenzija 42,3 x 21,2 metra, sa tri pešačka ulaza u pijačni prostor. Glavni ulaz je predviđen na zapadnoj fasadi prema ulici Partizanskih baza, a druga dva nalaze se na bočnim stranama objekta prema ulicama Lifke Šandora i Pionirskoj. Predloženim idejnom rešenjem je omogućeno proširenje trotoara u Partizanskoj ulici, što će omogućiti bolji pristup pijaci i komunikaciju sa okruženjem.

Osnovna funkcija objekta je pijačna prodaja, koja je predviđena unutar otvorenog dela prostora, dok je deo nove pijace uz ulicu Partizanskih baza projektovan kao zona prodaje u osam poslovnih prostora, veličine do 15 m2. Na suprotnoj strani, duž fasade koja je okrenuta prema sadašnjem malom parku, a koja će prema planu generalne regulacije biti saobraćajnica, raspoređeni su ostali prostori koji obezbeđuju kompletnu funkcionalnost pijace. Tu je idejnim rešenjem predviđena izgradnja: pet magacinskih prostora sa zasebnim pristupima, površine oko 6 m2; dve kancelarije za inspekcijske službe i pijačnu upravu; sanitarni čvor sa  odovojenim toaletima za žene, muškarce i invalide, namenjen kako zaposlenima, tako i kupcima;  tehničkih prostorija (čišćenje objekta i mašinska prostorija), prostora za odlaganje smeća, javne česme i javne vage.

U centralnom delu objekta, na površini od oko 625 m2, raspoređene su 64 tezge u dva niza odnosno 3 zone. Od toga su 32 tezge namenje za prodaju voća i povrća, tu je 8 rashladnih vitrina i 24 tezge za prodaju ostalih, zanatskih i prehrambenih proizvoda, odnosno druge robe široke potrošnje,

Кonstrukciju objekta čini armirano-betonska skeletna konstrukcija u kombinaciji sa čeličnim rešetkastim krovnim nosačima. Zidani zidovi su debljine 25 cm od blok ispune, obloženi termoizolacijom i završnim materijalima, a bočni fasadni zidovi su velika staklena platna koja omogućavaju dobru insolaciju i vizuru u objektu.

Кrov je kos, a projektovan je sa završnom oblogom od termoizolacionih sendvič panela, sa dva skrivena horizontalna oluka i vertikalama koje su unutar objekta. Na krovu je planirana  ugradnja solarnih panela.

Na parceli se  planira i izgradnja parkinga za 9 vozila od kojih je jedno parking mesto predviđeno za potrebe osoba sa invaliditetom. Idejno rešenje predviđa i pojas niskog zelenila oko pijace, kao barijeru između saobraćajnica i trotoara namenjenog pešacima.