Нова лицитација 26. септембра

Јавно надметање-лицитација за две слободне продајне јединице на Кванташкој пијаци одржаће се у понедељак, 26. септембра 2022. године са почетком у 11,00 часова, у просторијама ЈКП „Суботичке пијаце“ (Ђуре Ђаковића 23) у Суботици.

На јавном надметању ће бити продајне јединице на Кванташкој пијаци у улици Мирка Боговића бб број: КМБ-102  и КМБ-103. Слободне продајне јединице се издају у закуп на период од 12 месеци, односно од 01.10.2022. до 30.09.2023. године. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Све додатне информације можете видети у у рубрици Огласи на званичном сајту ЈКП „Суботичке пијаце“ на адреси: https://www.supijace.co.rs/