Novi kontejner na Kvantaškoj pijaci

Zahvaljujući saradnji JKP “Subotičke pijace” sa Privrednim društvom Regionalna deoponija Subotica, na Kvantaškoj pijaci je postavljen kontejner za sakupljanje biorazgradivog otpada. Reč je o otpadu koji nastaje tokom transporta, pripreme za prodaju i prodaje povrća i voća, koji je izrazito pogodan za reciklažu. U Regionalnoj deponiji ovaj otpad će, nakon selekcije, biti kompostiran kako bi od njega nastao kompost kvaliteta organskog đubriva. Sem u poljoprivredi, ovako dobijen konpost može biti iskorišćen i kao prekrivka za takozvano “telo deponije”, koja sprečava širenje neprijatnih mirisa  .

JKP “Subotičke pijace” su se i na ovaj način svrstale u red društveno odgovornih preduzeća koja otpad ne posmatraju kao opterećenje nego kao resurs koji se, uz pravilno upravljanje, može kvaliteno iskoristiti.

– Očekujemo da će prodavci prihvatiti i maksimalno iskoristiti mogućnost da otpad koji nastaje na Kvantaškoj pijaci odlože u ovaj specijalizovani kontejner – kaže Dejan Ljubisavljević, direktor JKP “Subotičke pijace”. – Nastavićemo da sarađujemo sa Regionalnom deponijom Subotica sa ciljem da damo doprinos selekciji i reciklaži otpada u Subotici.

Regionalna deponija Subotica je zadužena za izgradnju i rad regionalnog sistema upravljanja komunalnim otpadom za Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoka.

Procenjuje se da svako domaćinstvo godišnje proizvede oko 1.000 kilograma otpada, što je oko 65% ukupnog otpada koji nastaje u Srbiji. Prema procenama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, reciklira se svega od 10 do 15% ovog otpada. U cilju zaštite okoline ovaj procenat mora biti značajno veći!