Rashladne vitrine i propisane temperature

Tokom letnjih meseci na pijacama kojima upravlja Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace” posebna pažnja se obraća na prodaju lako kvarljivih namirnica životinjskog porekla kao što su sveže živinsko meso, mleko i mlečni proizvodi, odnosno torte i kolači. Svi prehrambeni proizvodi ove vrste čuvaju se, izlažu i nude kupcima isključivo u rashladnim vitrinama koje rade na propisanim temperaturama.

JKP “Subotičke pijace” svako jutro provervaju temperaturnu razliku u rashladnim vitrinama, kontroliše se i čistoća ovih uređaja, a nadležne inspekcijske službe su tu da redovno vrše nadzor nad sprovođenjem propisanih mera.

Tokom letnjih meseci, sa dnevnim temperaturama koje veoma brzo mogu ugroziti kvalitet i ispravnost proizvoda, proizvođačima i prodavcima lako kvarljivih namirnica životinjskog porekla se preporučuje da obrate pažnju na kompletan proces manipulacije proizvodima koje nude potrošačima.

Jedna od značajnih karika u ovom procesu je transport koji se uspostavlja od proizvodnje do prodaje hrane životinjskog porekla. Naime, odgovornost proizvođača u proizvodnom lancu se ne završava kada proizvod napusti farmu ili pogon. Takozvani hladni lanac se ne sme prekidati ni u transportu pa je neophodno da se proizvođači ili prodavci pridržavaju pravila koja su propisana tokom utovara, samog transporta i istovara na odredištu, kako bi isporučena hrana bila zaštićena od spoljnih uticaja i druge vrste zagađenja.

Vozila sa rashladnim uređajima koriste se za održavanje postignute temperature, a ne da bi je dodatno ohladila. Kada se hrana prevozi na kraćim rastojanjima (do 2 sata), dovoljno je da vozilo ima dobru termičku izolaciju, koja sprečava podizanje temperature iznad propisanih granica, i vrata koja ne propuštaju vazduh.

Prevozna sredstva i posude za transport mesa ili drugih lako kvarljvih namirnica, moraju biti oprani i dezinfikovani između dva transporta, a sve površine moraju biti vodonepropustljive i pogodne za održavanje higijene.

Hrana se nakon istovara skladišti i izlaže u rashladnim komorama i vitrinama, koje takođe moraju zadovoljiti sve propisane standarde, a tokom letnjih meseci ih treba sa posebnom pražnjom prati i dezinfikovati, kako bi se obezbedili svi uslovi za nesmetano čuvanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti životnih namirnica koje se iz njih prodaju.

Kako bi kupovina na subotičkim pijacama bila bezbedna i tokom pandemije korona virusa COVID-19 , JKP “Subotičke pijace” podsećaju kupce i prodavce na značaj sprovođenja preventivnih mera u cilju sprečavanja širenja zaraze, te apeluju da svi na pijacama nose maske i drže bezbedno odstojanje.