Pijace na klik

Globalna pandemija korona virusa COVID-19 je prvi put, od kada postoje, u velikom broju zemalja potpuno zatvorila sve pijace na duži vremenski period. U Srbiji, u zavinosti od grada do grada, u proseku na oko 30 dana. Tokom ovog perioda, zbog opasnosti od širenja zaraze korona virusom mali poljoprivredni proizvođači, zantalije i trgovci nisu imali mogućnost da svoju robu prodaju na pijacama, građani Srbije da se svežim životnim namirnicama regionalnog porekla snabdevaju na tezgama u svom okruženju, a preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama su ostala bez prihoda.

O kolikoj šteti je reč ilustrije i podatak o prometu poljoprivrednih proizvoda u aprilu 2019. godine kada je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na pijacama u Srbiji prodato robe u vrednosti od 3 milijarde i 217 miliona dinara. Preko polovine (54,2%) ovog iznosa potrošeno je na sezonsko povrće i voće, a gotovo trećina (27,81%) na živinu i jaja i mleko i mečne proizvode.

Uz preduzeća koja se bave pijačnom delatnošću, zatvaranje pijaca je najviše pogodilo male poljopviredne proizvođače, naročito povrtare, koji su na tezgama planirali da prodaju sezonsko povrće kao što su zelena salata, mladi luk, rotkvice i slično. Uz mere ograničenja kretanja i inače otežano snabdevanje, na udaru su bili i svi građani Srbije koji su navikli da se snabdevaju na pijacama.

Zahvalujući preduzimljivosti aktera u pijačnoj delatnosti, reakcija je bila veoma brza i ma koliko bila plod različitih inproviziacija, veoma je značajno doprinela smanjenu šteta i urednijem snabdevanju potrošaća. Pijace su se za svega dan-dva „preselile“ na društvene mreže, prvenstveno Fejsbuk (Facebook) a elektronske porudžbine i dostava na kućnu adresu postale su novi oblik poslovne komunikacije prodavaca sa kupcima.

U nastojanju da doprinese što je moguće normalnijem snabdevanju građana u uslovima vanrednog stanja i pomogne poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno malim proizvođačima, Javno komunalno preduzeće  “Subotičke pijace” je 23. marta 2020. godine na svom zvaničnom sajtu objavilo konatakte svojih korisnika usluga (zakupaca na zelenim pijacama) koji su spremni da svoje proizvode dostave na kućne adrese kupaca. Bila je to prva objava ove vrste u Srbiji, nastala svega dva dana nakon zatvaranja pijaca u Subotici. Ubrzo potom veliki broj preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama je na sličan način podržao svoje korisnike usluga u nastojanju da organizuju dostavu prehrambenih proizvoda koji se prodaju na pijacama na kućne adrese kupaca.

Najznačajniju ulogu u snabdevanju Subotičana proizvodima sa pijace tokom vanrednog stanja svakako je imala grupa FB PIJACA na društvenoj mreži Fejsbuk (Facebook). Ova privatna grupa danas ima više od 20 hiljada članova, bogatu ponudu i veliki broj zadovoljnih korisnika. Međutim, i pored rano uspostavljenih pravila i velikog truda osnivača i administrarora da kako-tako kontrolišu objave, otvorenost i širenje ponude, donelo je grupi tipične „dečije bolesti“ društvenih mreža koje će je, ukoliko se ne temeljno ne reorganizuje, sve više udaljavti od standardne pijačne ponude.

Tokom vanrednog stanja u gotovo celoj Srbiji je otvoren veliki broj sličnih elektronskih pijaca. Najviše na društvenim mrežama, ali tokom portekla dva meseca je realizovano i nekoliko ambicioznijih projekata koji stvaraju pretpostavke za uspostavljanje elektronske trgovine proizvodima koji su tipični za pijačnu prodaju.