Socijalna distanca, zaštitne maske i rukavice

Nema sumnje da je pandemija korona virusa tokom predhodna dva meseca značajno uticala na pijace i pijačnu delatnost. Punih mesec dana, od 21. marta do 21. aprila, sve pijace u Subotici su bile zatvorene, a nakon otvaranja rade uz ceo set mera prevencije i zaštite od širenja zaraze. Prodavci su postepeno ponovo napunili većinu tezgi i poslovnih prostora, a paralelno sa njima na pijace su se vratili i kupci.

I za jedne i druge i dalje su na snazi mere po kojima moraju nositi zaštitinu opremu (maske i rukavice), a imaju i obavezu da s pridržavaju mera socijalne distance, odnosno razmaka od 2 metra. Jer, iako je aktivnost virusa smanjena, te se u Srbiji registruje sve manji broj obolelih, na snazi je i dalje Naredba o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19, koju je Ministarstvo zdravlja donelo 19. marta tekuće godine.

Od otvaranja pijaca, a u skladu sa merama prevencije i sprečavanja širenja zaraze korona virusom, Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace” svakodnevno vrši dezinfekciju pijačnog prostora, a pojačano je i održavanje higijene i uklanjanje komunalnog otpada.

Sve pijace koje su u našoj nadležnosti rade i ponovo imaju dobru ponudu i posetu – kaže Dejan Ljubisavljević, direktor JKP “Subotičke pijace”. – Svakodnevno radimo sve što je moguće da obezbedimo uslove za bezbedno i nesmetano funkcionisanje pijaca. Pijačni prostor se nakon zatvaranja pijaca dezinfikuje natrijum-hipohloridom, koji smo obezbedili u dovoljnim količinama zahvaljujući lokalnoj samoupravi. Na ulazima na pijace smo postavili sredstva za dezinfekciju, uputstva i upozorenja o merama prevencije, a kontakte sa zakupcima i kupcima koristimo i da bismo ih upozoravalai i podsećali na potrebu da se pridržavaju propisanih mera prevencije.

Ekonomske posledice pandemije korona virusa COVID-19 će narednih meseci analizirati i pijačne uprave i prodavci na pijacama. Neumnjivo je da su na gubitku i jedni i drugi i da će za oporvaak trebati vremena. To je samo jedan od razloga zašto je danas nemoguće argumentovano proceniti koliko će pandemija korona virusa promeniti pijace.

Međutim, neosporno je da su  pijace i u uslovima pandemije potvrdile da su izarzito značajan kanal distribucije prehrambenih proizvoda, naročito svežeg sezonskog povrća i voća. Podjednako važan kako za male poljoprivredne proizvođaće, zanatlije i trgovce, tako i za kupce koji se, na obostranu korist, vekovima susreću na njima.