Pijačnu delatnost urediti posebnim zakonom

Na sastanku Upravnog odbora, koji je 10. decembra održan u Beogradu, dogovoreno je da će zakonodavstvo i naredne godine biti jedna od prioritenih aktivnosti Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“. Članovi Upravnog odbora su se složili da zbog niza specifičnosti pijačna delatnost treba da bude uređena posebnim zakonom, koji će obezbediti uslove za nesmetan razvoj pijaca kao značajnih kanala distribucije poljoprivrednih proizvoda i druge robe široke potrošnje.

Dva osnovna pravna akta koja uređuju pijačnu delatnost i promet roba na pijacama su Zakon o komunalim delatnostima i Zakon o trgovini. Uz ova dva krovna zakona tu je i niz drugih zakonskih i podzakonskih akata, koji nisu do kraja usaglašeni, te je njihova primena u praksi veoma često otežana ili čak nemoguća.

– Naš stav je da sve segmente komunalne delatnosti treba urediti posebnim zakonima – rekao je na sastanku u Beogradu  Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije. – Znamo da to nije lak posao, ali smatramo da treba intenzivno raditi na predlaganju rešenja, jer je reč o delatnostima koje su od vitalnog značaja za nesmetano funkcionisanje gradova i opština, odnosno svih građana Srbije. – Kao naša partnerska organizacija, Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ može računati na punu podršku Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije.

Upravni odbor je usvojio i predlog Odluke o kategorizaciji i dinamici naplate ćlamarine u 2020. godni, koji će predložiti Skupštini Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ na usvajanje.

Sednicom je predsedavao Dejan Ljubisavljević. direktor JKP „Subotičke pijace“ i potpredsednik Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“.