Prodaja jelki samo na predviđenim lokacijama

Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ obaveštava sve zainteresovane prodavce da će prodaja jelki, prema rešenju Gradskog veća Grada Subotice, a u skladu sa Planom postavljanja ostalih objekata i opreme na teritoriji Grada subotice (broj 27-3/2014 i 299-23/17), biti organizovana od 1. decembra 2020. do 07. januara 2021.godine.

Cena zakupa prodajnih mesta se određuje na bazi veličine zauzete površine za prodaju. O predviđenim lokacijama i svim drugim pitanjima vezanim za prodaju jelki, zainteresovani sve dodatne informacije mogu dobiti od koordinatora pijaca Marković Ljubomira i Kuntić Petra, na telefone 065/5288269 i 065/5288052, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Lokalna samouprava je odredila lokacije na kojima je dozvoljena prodaja sezonske robe, između ostalog i jelki, te je van tih mesta prodaja zabranjena. Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ će prodaju jelki organizovati na odobrenim i označenim prostorima na pijacama, u njihovoj okolini i javnim površinama u saradnji i u skladu sa odlukama lokalne samouprave.

Nadležne službe Grada Subotice će vršiti svakodnevnu kontrolu prodaje jelki.

Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ Subotica apeluje na prodavce jelki da, u skladu sa principima očuvanja životne sredine, ponude kupcima što je moguće veće količine jelki sa busenjem. S obzirom da je odlukom lokalne samouprave u gradu zabranjen saobraćaj teških teretnih vozila i šlepera, JKP „Subotičke pijace“ Subotica upozoravaju prodavce da na prodajna mesta ne donose jelke kamionima čija nosivost veća od 10 tona.

Prodaja jelki će i ove godine biti omogućena isključivo uz prikaz potrebne dokumentacije kojom prodavac dokazuje da je registrovan za delatnost koju obavlja, odnosno uz dokaz o poreklu robe.