Sačuvati i razvijati pijace

Na 21. sednici, koja je 15. marta održana u Kraljevu, Skupština Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ je usvojila izveštaj o radu u predhodnoj i program rada u aktuelnoj godini, a izabrano je i rukovodstvo u narednom dvogodišnjem periodu.

Odlukom Skupštine Udruženja Upravnim odborom će predsedavati JKP „Gradske pijace\“ iz Beograda, Skupštinom JKP „Pijace\“ iz Kraljeva, a Nadzornim odborom JKP „Prostor“ iz Sombora. Predstavnik JKP „Subotičke pijace“ će tokom naredne dve godine obavljati funkciju potpredsednika Upravnog odbora, a subotičko preduzeće je imenovano i za koordinatora projekta „Garantovano domaće – pijace Srbije“.

Vodeće aktivnosti Udruženja u narednom periodu će biti učešće na konferenciji Svetskog udruženja veletržnica (World Union of Wholesale Markets) koja će se od 15. do 17. maja 2019. godine održati u  Beogradu, realizacija projekta „Garantovano domaće – pijace Srbije“, pokretanje inicijative za upis pijaca i vašara u Registar nematirijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije i nastavak aktivnosti vezanih za dalje zakonodavno uređenje pijačne delatnosti.

Tema konferencije Svetskog udruženja veletržnica, koja će se prvi put održati u Srbiji, je “Izazovi u lancu snabdevanja svežom hranom”. Organizator, Javno komunalno preduzeće „Gradske pijace“ iz Beograda. očekuje da će u tri programske celine ovog skupa učestvovati više od sto predstavnika veletržnica i tržnica iz celog sveta. U radu konferencije će, kao novi punopravni član, učestvovati i Poslovno udruženje pijaca Srbije koje okuplja 23 preduzeća koja se bave pijačnom delatnošću iz gotovo cele Srbije.

Sertifikacija proizvoda, odnosno proizvođača, poljoprivrednih gazdinstava, zanatskih radnji i preduzetnika, koji svoje proizvode direktno plasiraju na pijacama, ima za cilj da istakne vrednosti domaće proizvodnje, naglasi kvalitet domaćih proizvoda i poboljša i obogati ponudu na pijacama. Realizacija projekta „Garantovano domaće – pijace Srbije“ treba da doprinese i očuvanju i razvoju pijaca kao izrazito važnih kanala ditribucije svežih životnih namirnica, naročito u velikim gradovima. 

Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ će u 2019. godini podneti predlog za upis pijaca i vašara u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. Pijace na ovim prostorima imaju vekovnu tradiciju i bogatu istoriju, te zaslužuju mesto među nematerijlnim kulturnim dobrima zemlje. Svojevrsna kultura kupovine domaće hrane na pijacama, od neposrednog proizvođača i bez posrednika, jedna je od ključnih razlika pijačne delatnosti u odnosu na sve druge oblike trgovine, konstatovano je na 21. sednici Skupšttine Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ u Kraljevu.

I tokom 2019. godine Udruženje će kontinuirano pratiti aktivnosti nadležnih državnih organa u oblasti zakonodavstva koje se odnosi na pijačnu delatnost. Početkom godine je završen predlog teksta Uredbe o minimalnim uslovima za otpočinjanje pijačne delatnosti, a prioritet će i dalje biti aktivnosti vezane za dalje zakonsko uređenje ove oblasti.