Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ Subotica 31. decembra 2020.godine radiće skraćeno, do 12:00 časova, neće raditi 01. januara 2021.godine.
Pijace u nadležnosti JKP „Subotičke pijace“ Subotica neće raditi 1.januara 2021. godine.
Direkcija preduzeća u ulici Đure Đakovića 23/1, 06.januara 2021.godine radiće skraćeno, do 12:00 časova. Neće raditi za vreme pravoslavnog praznika – prvi dan Božića 07.januar 2021.godine.