Pijace kao deo agrarne politike

U Somboru je 22. aprila održana prva redovna sednica Skupštine Poslovnog udruženja “Pijace Srbije” i tematska rasprava o poslovanju preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama u 2020. godini. U radu ovog skupa, kojem su prisustvovali predstavnici devetnaest pijačnih uprava iz cele zemlje, učestvovao je i Dejan Ljubisavljević, direktor JKP “Subotičke pijace” i potpredsednik Upravnog odbora Poslovnog udruženja “Pijace Srbije”.

Na sednici Skupštine je usvojen izveštaj o radu u prošloj i program aktivnosti Udruženja u 2021. godini. Ključne tačke novog plana su unapređenje bezbednosti kupovine na pijacama, pripreme za početak primene Zakona o fiskalizaciji, jačanje statusa pijačne delatnosti kao komunalne usluge i sastavnog dela agrarne politike Srbije, odnosno promocija pijaca.

Tokom prezentacije rezultata istraživanja i tematske rasprave učesnici su konstatovali da se pandemija korona virusa veoma značajno odrazila na rezultate poslovanja preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama u 2020. godini.

U odnosu na 2019. godinu promet na pijacama je manji za 6,3% ili oko 2,5 milijarde dinara, a tržišni udeo pijaca u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda je u padu za 2,71%. Shodno tome prihodi preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama u Srbiji su u proseku manji za četvrtinu (25,73%), iskorišćenost kapaciteta je u padu za 12, a procenat naplate za oko 5 odsto. Svi ovakvi rezulati su direktna posledica činjenice da su pijace u Srbiji tokom 2020. godine u proseku bile zatvorene najmanje 30 dana, a u nekim gradovima i opštinama, u zavisnosti od epidemiološke situacije, i znatno više.

Jednomesečno zatvaranje pijaca je još više naglasilo sve izraženiju konkurencija drugih oblika trgovine, jer su drugi prodajni objekti prehramennih proizvoda gotovo sve vreme uobičajeno radili, a pad prihoda je usporio ili u većini slučajeva potpuno zaustavio investicione i sve druge projekte razvoja pijačne delatnosti u Srbiji.

Posledice pandemije korona virusa su veoma ozbiljno pogodile i finansijski iscrpile i veliki broj proizvođača i prodavaca koji posluju na pijacama, naročito robnim, koje prema rezultatima istrživanja beleže najveći pad interesovanja kupaca.

Zato su se svi učesnici tematske rasprave složili da je prioritetan zadatak svih koji poluju na pijacanma dalje unapređenje bezbednosti kupovine i dosledno sprovođenje svih mera prevencije vezanih za sprečavanje širenja zaraze korona virusom Covid-19. Pijace treba da budu stalno dostupni kanali distribucije prehrambenih i drugih proizvoda široke potrošnje, kako za kupce tako i za proizvođače i prodavce koji posluju na njima, kao korisnike usluga preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama.

Članovi Poslovnog udruženja “Pijace Srbije” na vrh prioriteta daljih aktivnosti stavljaju i jačanje statusa pijačne delatnosti kao komunalne usluge koja je, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, od opšteg interesa za nesmetano snabdevanje građana svežim životnim namirinicama, ali i kao sastavnog dela agrarne politike Srbije.

To je jedna od ključnih pretpostavki da se obezbedi dostupnost sredstvima koja će omogućiti ulaganja u infrastrukturu, ali i podsticaje za korisnike usluga (poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike) da jačaju vlastite kapacitete i inovativnost, kako bi pijace na duži rok imale šta da ponude sve probirljivijim i sve zahtevnijim kupcima.

Podjednako važnom se smatra i promocija pijaca kao mesta na kojima se kupcima nudi vrednija hrana, odnosno kvalitetan domaći proizvod lokalnog ili regionalnog porekla, koji se ne može naći u ponudi supermarketa, a malim poljoprivrednicima gazdinstvima, preduzetnicima i zanatlijama stavlja na raspolaganje tradicionalan, frekventan i lako dostupan kanal distribucije koji im omogućuje da na efiksan način plasiraju i promovišu svoje proizvode ili usluge, prvenstveno vredniju hranu domaćeg porekla.

Domaćini ovog velikog skupa Poslovnog udruženja “Pijace Srbije” su bili lokalna samouprava Grada Sombora i Javno komunalno preduzeće “Prostor”. Nakon sednice predstavnici pijačnih uprava iz Srbije su posetili novu pijacu “U lancima”, koja se nalazi u najužem centru Sombora. Tokom 2020. godine ova pijaca i prostor oko nje su poptuno rekonstruisani, a vrednost izvedenih radova je bila oko 60 miliona dinara.