Poštovati pijačni red!

Od kada postoje pijace su mesto trgovine, susretanja i komunikacije ljudi. Tako je i danas, iako smo praktično svakodnevno svedoci različitih društvenih promena, koje bitno utiču i na pijačnu delatnost. Kupcima je i dalje najvažnije da na pijacama pazare kvaliteno i sveže povrće, voće i druge prehrambene artikle, tragaju za povoljnijim cenama, ali očekuju i bar malo više od toga. Na pijaci gotovo svi vole da kupe od poznatog proizvođača ili prodavca, da malo porazgovaraju sa njim, da prošetaju, sretnu nekoga itd.

Rečju, kupcima treba dobra atmosfera u kojoj će, uz specifičnosti pijačne prodaje, žamor, a ponekad i gužvu, videti da tu postoji i red koji im garantuje bezbednu kupovinu zdravstveno ispravnih i kvalitetnih namirnica.

U vreme kada pijace posluju u sve izraženijoj tržišnoj utakmici sa supermarketima, dobra atmosfera na ovim prostorima, higijena, isticanje cena, aranžiranje robe na tezgama ili drugim prodajnim prostorima, podjednako su važni kao i dobra ponuda, kvalitet i cena proizvoda.

Zato je poštovanje pijačnog reda veoma važno, kako za JKP \“Subotičke pijace\“ tako i za sve proizvođače ili prodavce koji posluju na pijacama.

U ovom broju Informatora, kao svojevrstan podsetnik na obaveze svih koji rade na pijacama, objavljujemo pregled dela odredbi Odluke o pijačnom redu, kojom se utvrđuje mesto i naziv pijace, namena pijaca prema vrsti proizvoda koji se mogu na njima prodavati, radno vreme pijaca, poslovni prostor, prodajna mesta kao i način pružanja pijačnih usluga, održavaje reda i čistoće na pijacama.

Obaveze, način rada i ponašanja prodavaca

Odlukom o pijačnom redu prodavci su dužni da se staraju o:

 • urednom isticanju table sa imenom, nazivom i adresom,
 • redovnom isticanju cena proizvoda izloženih prodaji.
 • kvalitetu proizvoda i usluga,
 • čuvanju proizvoda namenjenih prodaji po higijenskim uslovima,
 • održavanju čistoće prodajnog mesta u toku radnog vremena pijace
 • odnošenju otpadaka, ambalaže i drugog smeća u kontejnere,
 • uklanjanju robe sa tezgi i pijačnog prostora po isteku radnog vremena pijace,
 • ispravnosti iznajmljenog prostora i uredaja.

Uz sve navedeno, prodavac na prodajnom mestu je obavezan da nosi odgovarajuću odeću u skladu sa sanitarnim propisima.

Kada je reč o načinu rada i ponašanju, Odlukom o pijačnom redu je propisano da prodavci svojom delatnošću ne smeju ometati druge korisnike usluga JKP \“Subotičke pijace\“ u obavljanju delatnosti, ne smeju svojevoljno, a na štetu drugih zakupaca ili korisnika, zauzimati  veću površinu od zakupljene, niti svojim ponašnjem i načinom rada remetiti druge korisnike i službena lica u obavljanju svoje delatnosti.

Zabranjeno je i stvaranje nereda na pijaci, izazivaje tuča, vređanja drugih zakupca, kupaca ili osoblja JKP \“Subotičke pijace\“, a za kršenje ovih odredbi predviđena je mogućnost raskida ugovora o korišćenju prodajnih prostora na pijacama.

Hiijena i održavanje opreme

Posle isteka radnog vremena pijace, prodavci su dužni da napuste pijačno prodajno mesto i

uklone preostalu robu. Svu robu zatečenu na tezgama i pijačnom prostoru posle isteka radnog vremena pijace. a koja onemogućava normalno čišćenje pijace, ukloniće ovlašćeni predstavnici JKP \“Subotičke pijace\“.

Ova roba će se smatrati napuštenom i biće, zajedno sa ostalim smećem sa pijačnog prostora, odneta na deponiju smeća.

Na pijacama je zabranjeno:

 • bacati otpadke van korpi,odnosno posuda za sakupljanje smeća i prljati pijačni prostor na bilo koji način (čišćenje voća ili povrća pored prodajnog prostora, loženje vatre, kuvanie, posipanje tčnosti i dr.);
 • uvoditi pse i druge životinje na pijacu;
 • klati stoku i živinu;
 • držati robu i ambalažu na prolazima i drugim mestima koja nisu za to namenjena;
 • bespravno postavljati i pomerati objekte;
 • voziti ili gurati biiikle, bicikle sa motorom ili motocikle kroz pijačni prostor.

Kada je reč o pijačnoj opremi, Odlukom o pijačnom redu je propisano da je korisnik ili drugo fizičko ili pravno lice koje ošteti ili umanji vrednost osnovnog sredstva, sitnog inventara ili druge materijalne vrednosti, ima obavezu da nadoknadi štetu JKP \“Subotičke pijace\“.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *