Preporuke za proizvođače i prodavce hrane životinjskog porekla

Tokom letnjih meseci, sa dnevnim temperaturama koje veoma brzo mogu ugroziti kvalitet i ispravnost proizvoda, proizvođači i prodavci lako kvarljivih namirnica životinjskog porekla moraju obratiti posebnu pažnju na kompletan proces manipulacije proizvodima koje nude potrošačima.

Transport je veoma često jedna od najslabijih karika u lancu koji se uspostavlja od proizvodnje do prodaje hrane životinjskog porekla. U ovom broju Informatora objavljujemo nekoliko preporuka koje su od vitalnog značaja za očuvanje kvaliteta ove vrste proizvoda.

Prva je svakako da se takozvani hladni lanac ne sme prekidati. Zato se odgovornost proizvođača u proizvodnom lancu ne završava kada proizvod napusti farmu ili pogon. Da bi proizvod bezbedno stigao na mesto prodaje neophodno je pridržavati se pravila koja su propisana tokom utovara, samog transporta i istovara na odredištu, kako bi isporučena hrana bila zaštićena od spoljnih uticaja i druge vrste zagađenja.

Vozila sa rashladnim uređajima koriste se za održavanje postignute temperature, a ne da bi je dodatno ohladila. Kada se hrana prevozi na kraćim rastojanjima (do 2 sata), dovoljno je da vozilo ima dobru termičku izolaciju, koja sprečava podizanje temperature iznad propisanih granica, i vrata koja ne propuštaju vazduh.

Prevozna sredstva i posude za transport mesa ili drugih lako kvarljvih namirnica, moraju biti oprani i dezinfikovani između dva transporta, a sve površine moraju biti vodonepropustljive i pogodne za održavanje higijene.

Mesto utovara i istovara i način rukovanja treba da obezbede uslove za brze postupke rada tako da se izbegne kontaminacija hrane i negativan uticaj spoljašnje sredine (npr. prašina, dim, vremenski uslovi, lišće, štetočine i dr).

Hrana se nakon istovara skladišti i izlaže u rashladnim komorama i vitrinama, koje takođe moraju zadovoljiti sve propisane standarde, a tokom letnjih meseci ih treba sa posebnom pražnjom prati i dezinfikovati, kako bi se obezbedili svi uslovi za nesmetano čuvanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti životnih namirnica koje se iz njih prodaju.