Vrednija hrana na pijacama

U četvrtak, 13. juna, na Otvorenom univerzitetu u Subotici je održano predavanje na temu „Vrednija hrana na pijacama u Subotici“. U sklopu predavanja je promovisan projekat Poslovnog udruženja “Pijace Srbije” pod nazivom „Garantovano domaće – pijace Srbije“ koji je namenjen poljoprivrednicima koji svoje proizvode prodaju na pijacama.

O projektu „Garantovano domaće – pijace Srbije“, odnosno sertifikaciji poljoprivrednika koji svoje proizvode prodaju na pijacama, govorio je Savo Duvnjak, izvršni direktor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“, a o organskoj proizvodnji dipl.ing. agronomije Nenad Novaković, direktor „Organic Control Systema“, organizacije koja se bavi kontrolom i sertifikacijom organske proizvodnje i proizvoda sa oznakama geografskog porekla.

Tokom razgovora, koji je održan nakon predavanja, učesnici su složili da je sertifikacija izrazito značajna za proizvođače koji kupcima na pijacama nude vredniju hranu, bilo da je reč o ponudi organskih, odnosno proizvoda sa oznakom geografskog porekla, ili svežem voću i povrću iz poljoprivrednih gazdinstava koja se bave kontrolisanom konvencionalnom proizvodnjom. Zajednički zaključak je i da pijace i ponudu na njima, u vreme sve izraženije konkurencije drugih oblika trgovine, treba prilagođavati novim potrebama i zahtevima kupaca. Nekoliko poljoprvrednih proizvođača je naglasilo i da bi im dobrodošla pomoć u prilagođavanju na promene, između ostalog i edukacija različite vrste.

Predavanje su organizovali Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ i Akcionarsko društvo „Tržnica“ u saradnji sa Poslovnim udruženjem „Pijace Srbije“ i Udruženjem „Terra’s”.