Prijava za zimski vašar – Winterfest 2019-2020

JKP „Subotičke pijace\“ od 5. decembra 2019. do 13. januara 2020. godine organizuje 9-i po redu zimski vašar pod nazivom „Winterfest\“, na koji očekujemo konkurisanje izlagača.

Tematika vašara će biti: Očuvanje tradicija narodnih rukotvorina, promocija različitih zanatskih proizvoda, domaće i organske hrane, kao i gastronomska ponuda tradicionalnih jela regiona.

Uslovi konkursa:

  • izlagači mogu biti samo pravna lica (izlagači koji imaju registrovanu firmu, registrovano poljoprivredna gazdinstva, ili su članovi zanatskog ili rukotvorilačkog udruženja građana), i moraju priložiti dokaz o istim (izvod iz APR-a, potrvdu o aktivnom statusu u registru za poljoprivredna gazdinstva, potvrda od udruženja građana o aktivnom članstvu)
  • izlagačima nije dopuštena prodaja proizvoda koji nisu eksplicitno navedeni u tematici vašara
  • izlagači mogu birati između nekoliko vrsta izlagačkih objekata iz ponude ili mogu koristit sopstveni prodajni objekat
  • zabranjeno je korišćenje eksera, šarafa, ili bilo kakva vijčana roba na prodajnim objektima.
  • ukoliko se izabere sopstveni prodajni objekat, mora se priložiti foto dokumentacija o objektu, koji mora biti nalik ostalim objektima iz ponude organizatora. Neadekvatni prodajni objekti neće biti uzeti u razmatranje.
  • izlagačima je zabranjeno korišćenje bilo kakve dogradnje na prodajne objekte, kao i korišćenje najlonskih cerada ili folija, kako preko dana tako i tokom noći

Prijavu možete popuniti onlajn na sledećoj stranici ili preuzmite ovde konkursni list koji treba popuniti i dostaviti na adresu JKP „Subotičke pijace\“ (Đure Đakovića 23/I, 24000 Subotica) ili elektronskom poštom na e-mail adresu: suboticasajam@gmail.com .

Rok za prijavu: 15. oktobar 2019. Konkurs je zatvoren!

Cene zakupa prodajnih jedinica ostale su nepromenjene od prošle godine, i mogu se proveriti na sledećem linku: Cenovnik winterfest.

Nakon isteka roka konkurisanja, komisija će izvršiti odabir izlagača, koji mogu učestvovati na ovogodišnjem zimskom vašaru. O tome će kandidati biti blagovremeno obavešteni, a spisak izlagača biće postavljen i na internet stranici JKP „Subotičke pijace\“ do 30.11.2019. godine.