Javno nadmetanje 8. juna

Krajem maja  raspisan je Oglas o javnom nadmetanju slobodnih javnih površina koje su pod upravljanjem JKP \“Subotidke pijace\“, za prodaju voća, povrća i lubenica po mesnim zaiednicama na teritoriji grada Subotice.

Javno nadmetanje će se održati 8. juna (petak) sa početkom  u l0 časova.

Oglas je raspisan na osnovu Rešenja Gradskog veća Grada Subotice br. III-352-125612017 od 22.11.2017. godine, a u skladu sa Planom postavljanja ostalih objekata, uređaja i opreme na teritoriji Grada Subotice br.27-3/2014 i 299-231/7.

Oglas se odnosi na 28 lokacija u gradskim mesnim zajednicama, na kojima su zainteresovanim poljoprivrednim gazdinstvima i preduzetnicima ponuđena 43 prodajna mesta, odnosno 5 lokacija u prigradskim mesnim zajednicama sa 14 prodajnih mesta, Na svim lokacijama prodaja je predviđena iz vozila ili boksa.

Cena zakupa javnih povšina utvrdena je važećim Cenovnikom preduzeća. U slučaju da se za istu javnu površinu javi više zainteresovanih lica, davanje u zakup predmetne površine vršiće se putem javnog nadmetanja.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica registrovana kod Agencije za privredne registre, kao i lica koja imaju potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstva. Za učešće na javnom nadmetanju potrebno je sa sobom poneti:

  1. izvod iz Registra preduzetnika kod Agencije za privredne registre ili Potvrdu o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
  2. očitanu kopiju saobraćajne dozole za vozilo sa kojeg će se obavljati prodaja;
  3. ličnu kartu lica koje će učestvovati u nadmetanju ili  punomoć za nadmetanje za lice koje je odsutno.

Zainteresovana lica se za predmetne lokacije, zaključno sa 1. junom, mogu interesovati u službenim prostorijama preduzeća svakog radnog dana od 8 do 11 časova. Zainteresovani lokacije mogu obići u prisustvu ovlašćenog lica JKP ,,Subotidke pijace\“ Subotica.

Za sve ostale informacije kontakt osobe su:

  • Josipa Vojnić Tunić,  rukovodilac sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove;
  • Petar Kuntić, koordinator tehničkog sektora;
  • Dajana Lazić, blagajnica JKP \“Subotičke pijace\“.

Kontakt telefon je 024 555- 013, a kompletna tekst oglasasvi zaintersovani mogu pogledati na oficijelnom sajtu JKP \“Subotičke pijace\“ na adresi http://www.supijace.co.rs/oglasi.html.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *